Hopp til innhold
X
Innhald

Tronvik Psykiatriske Behandlingsheim

 Foto: Ottar Starheim, NRK

Foto: Ottar Starheim, NRK

Fylkets første behandlingsinstitusjon for psykisk sjuke vart bygd på Kyrkjebøstranda i 1956. Tronvik var den første opne behandlingsinstitusjonen i landet, og hadde ved starten kapasitet til å ta imot 90 pasientar.

Institusjonen fekk dobla kapasitet ved utviding med to paviljongar i 1962 og 1963, og hadde full kapasitetsutnytting med 180 klientar kring 1970.

Avhengige av Bergen

Men all tung psykiatri vart enno i lang tid send til behandling ved Sandviken og Betania sjukehus i Bergen. Frå Hordaland fylke vart det difor lagt hardt press på Sogn og Fjordane om å byggje opp si eiga fullverdige psykiatriomsorg.

Som ei mellombels løysing vart Tronvik i 1987-1989 driven som ei underavdeling av Sandviken sjukehus, med overlege utlånt frå Sandviken.

I 1983 vart psykiatrisk poliklinikk på Nordfjordeid opna, og i 1991 sto Nordfjord Psykiatrisenter ferdig. Psykiaktrisk klinikk ved Førde Sentralsjukehus i Førde vart opna i 1990. For Indre Sogn skal det byggjast psykiatrisenter på Rutlin i Sogndal.

Nedbygging av Tronvik

Ved den store psykiatrireformen i 1989-1990 vart eit stor tal klientar ved Tronvik utskrivne og overført til verna bustader eller institusjonar i heimkommunen.

I 2001 var det 35 tunge klientar att på Tronvik, som har 98 årsverk. I 2006 vart det avgjort at Tronvik får ei ny avdeling med 15 langtidsplassar for rusmisbrukarar. Etter investeringar på 11,5 milionar kroner vart avdelinga offisielt opna i 2010. I dag er Tronvik integrert i sentralsjukehuset i Førde sitt psykiatritilbod og heiter Psykiatrisk klinikk avdeling Tronvik.

Freding av bygningane

I 2012 freda Riksantikvaren bygningane på Tronvik som døme på ein open psykiatrisk pleieinstitusjon frå etterkrigstida.

Tronvik sett frå fjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Tronvik sett frå fjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Les meir om: Helsestell i Høyanger

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 28.02.2012