Hopp til innhold
X
Innhald

Kommunehistoria i Lærdal

Lærdal Rådhus. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal Rådhus. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal starta som ein ”storkommune” for Lærdal, Årdal og Borgund, vart deretter delt i tre, for så å verte samla i 1965 ved at Borgund og Lærdal kommunar vart slegne saman att.

Då og det kommunale sjølvstyret vart innført med formannskapslovene i 1837, femnde Lærdal kommune om heile Lærdal med Borgund og noverande Årdal kommune. I 1860 vart Årdal skild frå som eigen kommune, og frå 1864 til 1964 var Borgund eigen kommune.

Dette var kommunehuset i Borgund fram til samanslåinga med Lærdal i 1964. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Dette var kommunehuset i Borgund fram til samanslåinga med Lærdal i 1964. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kommuneregulering i 1964

Ved kommunereguleringa i 1964 vart gardane Bermål og Luggenes ved Årdalsfjorden overførde frå Årdal til Lærdal kommune.

Grensestrid med valdrisane

Heilt frå 1933 låg Borgund kommune i strid med Vang kommune i Valdres om grenseskiljet ved fylkesgrensa på Filefjell. Stiftsstøtta på Filefjell vart flytta fleire gonger, men først på 1960-talet vart det semje om kvar fylkesgrensa – og dermed kommunegrensa – skulle gå. Borgund kommune hadde kommuneadministrasjonen på Steinklepp i eit kombinert bank- og kommunehus.

Kommuneskilt på Fodnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kommuneskilt på Fodnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Frønningen frå Leikanger til Lærdal

I 1992 vart Frønningen skild frå Leikanger kommune og lagt til Lærdal. I dag grensar Lærdal kommune mot Årdal på høgfjellet frå Bermålsnosi til Krekanosi, mot Vang kommune på Filefjell, mot Hemsedal kommune på Hemsedalsfjellet, mot Ål og Hol kommune i Nordfjella og mot Aurland kommune frå Nordfjella til Aurlandsfjorden sør for Frønningen.

Fram til 1974 var kommuneadministrasjonen til Lærdal i Gamlebanken (bygningen til høgre). Til venstre ser vi Sanden Pensjonat. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Fram til 1974 var kommuneadministrasjonen til Lærdal i Gamlebanken (bygningen til høgre). Til venstre ser vi Sanden Pensjonat. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Rådhuset på Lærdalsøyri vart bygd i 1974. Før det heldt kommuneadministrasjonen m.a. til i den gamle bankbygningen på Lærdalsøyri. Lærdal gjennomførte nynorsk som skriftmål i administrasjonen i 1925, og Borgund kommune i 1933.

I 1842 vurderte Stortinget om Lærdalsøyri skulle få status som kjøpstad, eller by. (Sjå: Plan om by på Lærdalsøyri.)

Venskapsby i Palestina

Lærdal kommune har byen Jeriko i dei palestinske sjølvstyreområda som venskapskommune. Jeriko ligg ved Daudehavet og er den mest lågtliggjande byen i verda fordi den ligg 250 meter under havnivået i verdshava.

Besøk frå venskapsbyen Jeriko i Lærdal i 2007.

Besøk frå venskapsbyen Jeriko i Lærdal i 2007.

Politisk leiing:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.05.2011