Hopp til innhold
X
Innhald

Tinghusa i Leikanger

Tinghusa i Leikanger består av ei klynge med tre tinghus, Tinghus I (1939), Tinghus II (1954) og Tinghus III (1966).

Like aust for kyrkja på Leikanger dominerer nokre store bygningar landskapet. Dette er dei såkalla tinghusa som Leikanger kommune i si tid bygde som utleigebygg for statsetatar og fylkesadministrasjon. I dag er alle desse etatane flytta til eigne bygg på Hermansverk.

Leikanger kommune kjøpte i 1938 ein del av sorenskrivargarden på Systrond og bygde det første av i alt tre «tinghus». Dette fekk seinare nemninga «Tinghus I» og vart teke i bruk i 1939. Her fekk både fylkesadministrasjonen og kommunekontora plass. 

Både Tinghus I, Tinghus II og Tinghus III er teikna av arkitekt Olav Vangsnes. 

I 1954 bygde kommunen Tinghus II som vart utvida i 1967, og bygde Tinghus III (høgblokka) i 1966. Seinare vart også den gamle hovudbygninga på sorenskrivargarden like ved gjort om til kontor.

I 1980 flytta Statens Vegvesen frå tinghusa og til eige bygg i Askedalen på Hermansverk.

I 1989 flytta fylkeskommunen sin administrasjon over i nytt «Fylkeshus» på Hermansverk.

I 1992 flytta ein stor del av dei statlege kontora over i eit bygg som Statens sjølv bygde på Systrond, og i 2005 vart det nye Statens Hus på Hermansverk teke i bruk. Her held m.a. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til.

Kommunen nyttar no Tinghus I på Systrond som rådhus. Den gamle sorenskrivargarden er omgjort til barnehage. I 2019 vart det bestemt at Tinghus II og III skal rivast.

Tinghus II (nærast) og Tinghus III. Foto: Arild Nybø, NRK.

Tinghus II (nærast) og Tinghus III. Foto: Arild Nybø, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.06.2019