Hopp til innhold
X
Innhald

Eksersisplass i Brekke

Frå den norske hæren vart skipa i 1628, var det eksersisplass i Brekke. Den låg truleg mellom elveosen ved Haugland og Frambrekke.

I 1664 vart det bygt offisersbustad på garden Ytre Brekke. Frå 1677 er det kjent at offiserar nytta eigedomen som seinare vart kalla Lovisendal som bustad.

I 1718 vart Bergenhusiske Regiment delt, og Brekke og resten av Gulen vart då høyrande til den søre luten, medan resten av fylket vart tilhøyrande Nordre Bergenhuusiske Regiment (sjå: Den gamle fylkesgrensa ved Dingeneset og Kommunehistoria i Gulen).

Frå 1727 til 1745 budde oberst Even Kraft på Lovisendal. Han hadde delteke som offiser i Elleveårskrigen 1709-1720, og gav seinare ut artiklar der han freista å gje seg sjølv heltestatus etter krigsinnsatsen.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 03.11.2011