Hopp til innhold
X
Innhald

Kommunalt industrifelt og Hærmuséum

I 1972 gjorde Forsvaret eit makeskifte med Eid kommune som førde til at dei militære eigedomane på Nordfjordeid vart tekne over av Eid kommune i 1976. Samstundes vart Firda kaserne bygd i Mogrenda for Heimevernet, og Forsvaret har også sikra seg eit skytefelt i Remmedalen. Mykje av den tidlegare eksersisplassen vart nytta til industritomter og hotellbygg, men framleis er store delar av området nytta til park- og fritidsområde med treningsfelt og utescene, og grillplass ved elva.

Krigsminnesmerket ”Mor Noreg”, laga av Dyre Vaa, på Nordfjordeid. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Krigsminnesmerket ”Mor Noreg”, laga av Dyre Vaa, på Nordfjordeid. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hærmuséum

I 1981 opna Hærmuséet på Plassen. Opptaket til skiping av Hærmuséet vart gjort av dåverande ordførar Lars Myrold. Hærmuséet omfattar fem militære bygningar heilt tilbake til 1700-talet. Dei inneheld samlingar av gamalt militærutstyr. På Plassen står elles minnestøtte over nordfjordingar som fall i krigane 1807-1814 og minnesmerket "Mor Norge", også kalla ”Lidande mor”, av Dyre Vaa, til minne om nordfjordingar som fall i krigen 1940-1945.

Hærmuseet på Plassen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hærmuseet på Plassen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 17.02.2011