Hopp til innhold
X
Innhald

Krigshistoria i Vik

At det var ein militær eksersisplass i Vik sette sitt preg på bygda, særleg på slutten av 1800-talet. Her ser vi militærmusikken i Vik i 1890. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

At det var ein militær eksersisplass i Vik sette sitt preg på bygda, særleg på slutten av 1800-talet. Her ser vi militærmusikken i Vik i 1890. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv.

Den eldste militærhistoria i Vik

I Vik var det militær eksersisplass i 172 år. Fleire av offiserane sette varige merke etter seg.

Vik og 1. verdskrig

Om m.a. krigseksport av hestar.

Skogrekruttskule

I 1939 heldt den såkalla «skogrekruttskulen» til i Vik. Dette var vernepliktige soldatar som var kalla inn for 448 dagars teneste. Eit heilt kompani under leiing av kaptein Mons Haukeland (seinare skipar av Heimevernet) planta denne sommaren gran i Vik. Til saman planta kompaniet 200.000 granplantar - mest i lia under Seimsfjellet.

Sjå også: Skogrekruttskule på Nordfjordeid.

Vik og 2. verdskrig

Om bombinga i 1940, dei mange nazistane i Vik, våpenlager og arrestasjonane i 1943.

Ubåten i Sognefjorden

Ein haustdag i 1972 strøymde verdspressa til Sogn. Grunnen var at det skulle vere observert ein framand ubåt i Sognefjorden.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 21.07.2011