Hopp til innhold
X
Innhald

Nazistane i Leikanger

Nazistane skifta etter kvart ut både folkevalde og tenestemenn i den norske forvaltninga med sine eigne folk.

Nazistane skifta etter kvart ut både folkevalde og tenestemenn i den norske forvaltninga med sine eigne folk.

Farlege nazistar

Ein av dei farlegaste nazistane i Sogn og Fjordane var Adolf Tårneby, som vart sett inn i stillinga som fylkesrevisor i mai 1941. Både han og ektemaken Ingeborg var ihuga og aktive nazistar og angjevarar som spela ei sentral rolle i fleire arrestasjonssaker i og kring Leikanger. Sonen deira vart frontkjempar på den tyske Austfronten, og dottera var tolk for tyskarane.

NS-annonsen i avisa Sogn og Fjordane.

NS-annonsen i avisa Sogn og Fjordane.

Adolf Tårneby vart NS-lagførar på Leikanger og sette opp ei liste med namn over folk som han mistenkte for å drive motstandsarbeid. Mellom desse var Olav Rise og Hans Faleide, som begge døydde etter Gestapo-arrestasjon i 1945 (sjå: Milorg-opprulling, tortur og drap). Både Adolf og Ingeborg Tårneby fekk etter krigen fengselsstraffer for landssvik.

Fylkesmann Seip avsett

Den 25. juli 1941 vart fylkesmann i Sogn og Fjordane, Hans Seip, avsett av nazistane. Han hadde ved fleire høve vist forakt for okkupasjonsmakta - m.a. på fylkestinget som vart halde i Fjærland 9. juni 1941. Her leia nazistane sin fylkesordførar Johan Arntzen møtet, der fylkesmann Seip sette seg imot å sende hyllingstelegram til Vidkun Quisling.

NS-mannen Vidar Atne avløyste Hans Seip som fylkesmann. Han hadde vore fylkesskattesjef i Oppland før han vart fylkesmann i Sogn og Fjordane. 1. juli 1944 vart Atne avløyst som nazi-fylkesmann av oberst Konrad Sundlo. Etter krigen fekk Atne fem års tvangsarbeid, vart frådømd stillinga i Oppland, tapte borgarrettar i 10 år og betalte 5.000 kroner i bot. Sundlo vart dømd til fengsel på livstid og tap av ålmen tillit for alltid. Han vart også frådømd stillinga som oberst og måtte betale 30.000 kroner i bot.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 10.08.2011