Hopp til innhold
X
Innhald

Sogn og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt

Folk frå Sivilforsvaret på oppdrag i Jølster. Foto: Cosmin Cosma, NRK.

Folk frå Sivilforsvaret på oppdrag i Jølster. Foto: Cosmin Cosma, NRK.

Sivilforsvaret høyrer inn under Justis- og politidepartementet og vart først organisert etter ei lov frå 1953.

Den sentrale leiinga heitte fram til 2003 Direktoratet for sivilt beredskap, og regionalt sorterte Sivilforsvaret under Fylkesmannen, og politimeistrane var krinssjefar i Sivilforsvaret.

Hovudkvarter i Sogndal

I 2004 vart Sivilforsvaret omorganisert under Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Landet er delt i 20 sivilforsvarsdistrikt. DSB-organisasjonen gjev felles kommando- og myndigheitsliner frå sentralt til lokalt nivå for brannvern, redningsteneste, sivilforsvar og generell beredskap. Hovudkvarteret i Sogn og Fjordane ligg i Sogndal. Dette har fem tilsette med distriktssjef Gaute Molvær som første leiar.

Skal sikre sivilbefolkninga

For krigsberedskap skal Sivilforsvaret planleggje og setje i verk ikkje-militære tiltak for å hindre og rå bot på skade på sivilbefolkning og sikre infrastruktur ved krigshandlingar. Dei mest kjende tiltaka har vore bruk av sirener/tyfonar i tettbygde strok som varslar om åtak eller andre farar som trugar, tilfluktsrom der folk kan søkje ly, og krigsutflytting frå byar og andre område som er truga av krigshandlingar.

Meir vekt på ulukker

I dei seinare åra har Sivilforsvaret retta mykje av merksemda og øvingane inn på hjelp ved katastrofar og ulukker i fredstid. Dei samarbeider då tett med politiet, frivillige redningsorganisasjonar, brannvesen, helsevesen og kommunal- og regional leiing. Både menn og kvinner mellom 18 og 65 år kan verte pålagt tenesteplikt i Sivilforsvaret.

Hovudkvarteret til Sivilforsvaret i Sogndal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hovudkvarteret til Sivilforsvaret i Sogndal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Seks FIG-grupper

Kringom i Sogn og Fjordane er det skipa seks såkalla fredsinnsatsgrupper (FIG) med tenestepliktig personell; i Eid, Førde, Florø, Askvoll, Høyanger og Aurland. Desse gruppene er godt utstyrte for søk og redningsaksjonar, medisinsk førstehjelp, brann, flaum m.m. Langt over tredjeparten av oppdraga til desse lokale gruppene gjeld leiteaksjonar.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015