Hopp til innhold
X
Innhald

Kjende personar i Eid fødde år 1700-1800

Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Hans Michael Seehusen

fødd 1734 i Hyllestad, der faren kom frå Bergen og overtok «prestegarden» Myklebust i Hyllestad same året. Familien flytta seinare til Eid, og Seehusen gav i 1761 ut skriftet «Nordfjord Herred».

Kartet over Nordfjord som Hans Michael Seehusen laga i 1761.

Kartet over Nordfjord som Hans Michael Seehusen laga i 1761.

Ola Haugen

(1744-1815), også nemnd som Ola Nord, var byggmeister for Skrivargarden Leikvin, hovudhuset på storgarden Gjerde, og prestegarden på Vereide (sjå Vereide og Apalset). Far til Erik O. Nord .

Claus Frimann

1746-1829), fødd i Selje, busett i Eid og Davik. Var ei tid residerande kapellan i Eid før han vart sokneprest i Selje 1709. Frimann eigde ei tid sorenskrivargarden Leikvin på Løkja. Les meir om Claus Frimann under Selje kommune.

Iva (Iver) Ottesen Frislid

(1750–1830) frå Heggjabygda, busett i Deknepollen. Soldat og vardevaktar. Opphavsmann til stadnamnet Ivahavet. – Sjå Vågsøy kommune – artikkelen Soga om Iva Ottesen Frislid og namnet Ivahavet.

Søren Michaelson Mørch

d. 1755, jordeigar, handelsmann og fungerande fut.

Jens Stub

(1764–1819). Representerte Romsdals amt på Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Jørgen Herman Vogt

(1774-1862) frå Bragernes, busett m.a. på Nordfjordeid. Sorenskrivar, departementsråd og statsråd.

Lars Kristenson Ous

(Os) (1777–1847) frå Nordfjordeid. Bonde, lærar, klokkar og politikar.

Niels (Nicolay) Nielsen

(1777–1854). Fødd på Fyn i Danmark, busett m.a. på Nordfjordeid. Prest og Eidsvollsmann.

Erik O. Nord

(1780-1858), frå Nordfjordeid. Industribyggar og politikar. Møtte på det omframe Stortinget hausten 1814.

Ola Jonasson Hopland

(1783–1852) frå Lote. Fødd Lote, men gifte seg til gard på Hopland og tok namnet Hopland. Aktiv i lokalstyret, og første vararepresentant til Stortinget frå Nordre Bergenhus Amt i 1827.

Mikkel Ivarson Tømmerstøl

(1783-1865) frå Reksnes. Bonde og ein kjend bygdedokter. Mikkel fekk mange «pasientar» frå heile midtre Nordfjord. I 1844 vart han etter søknad frå kommunen tilsett som lokal «sårlege», samstundes som Gamle-Ryssdalen vart tilsett i Gloppen.

Ole Ellingson Hjelle

(1786–1847), bonde og politikar. Varamann på Stortinget for Nordre Bergenhus Amt 1815-1816.

Johan Herman Lie

(1794-1873) frå Stjørdal, busett på Nordfjordeid. Prest og politikar.

Ola Olson Lid

(1795–1871), også nemnd som Ole Olsen Løken. Byggmeister. Bygde kyrkjene i Eid og Volda.

Claus Krohn Wiese

(1798-1859). Gardbrukar, handelsmann og veginspektør.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 


Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014)
Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014


Sist oppdatert: 17.02.2011