Hopp til innhold
X
Innhald

Kjøllesdal Handelsforening

Kjølsdalen Handel. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjølsdalen Handel. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjøllesdal Handelsforening dreiv frå 1890-talet landhandel, bakeri og telefonstasjon i Kjølsdalen.

Butikken vart i 1905 teken over av Peder M. Johnsen frå Haus, og i 1906 vart han også telefonstyrar. Johnsen hadde vore sanitetssoldat i det militære, og bygdefolket søkte til han når dei skulle trekkje tenner eller sy saman sår.

Forretninga vart overteken av svigersoen John Kjøllesdal i 1927. Ektemaken hans, Aslaug, var telefonstyrar i bygda. Kjøllesdal bygde nytt forretningsbygg på 1950-talet.

Butikken vart seinare overteken av sonen Jostein Kjøllesdal. Bjørn Aardal tok over butikken då Jostein døydde i 1983. Deretter var Jan Sætre ei tid eigar av butikken, før eit folkeaksjeselskap overtok i 2003 for å berge den siste nærbutikken i bygda. Selskapet heitte Kjølsdalen Handel AS og hadde 104 aksjonærar i bygda. Tanken var at Kjølsdalen Handel skulle vere eit samlingspunkt for bygdefolket, og butikken vart utstyrt med både kaffikrok og leikeavdeling for born.

I 2006 overtok dansken Jan Snild Johansen butikken. I 2010 la han ned butikkdrifta.

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014)
Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014


Sist oppdatert: 21.01.2011