Hopp til innhold
X
Innhald

Folket på Stad sokna til Åheim

St. Jetmund-kyrkja på Åheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

St. Jetmund-kyrkja på Åheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Truleg høyrde både Vanylven og Rugsund til Selje prestegjeld i mellomalderen.

I storm og hardt vinterver kunne det vere vanskeleg for kyrkjefolk på nordsida av Stadhalvøya å ta seg over fjellet til kyrkja i Selje. Difor hadde nordstrendingane rett til å nytte St. Jetmundkyrkja på Åheim. Denne steinkyrkja vart bygd kring 1100, og stadværingane fekk bruke den på vilkår av at dei heldt ved like eit sidebygg av tre.

I 1830 sa stadværingane vestafor garden Otneim frå seg retten til å nytte gravstaden på Åheim. Frå Otneim og austover hadde ein rettar på kyrkjegarden i Åheim inn på 1880-talet.

Dersom uveret hindra folket i Kjødepollen å kome seg til St. Jetmundkyrkja på Åheim, vert det fortalt at dei samla seg rundt «Kyrkjesteinen» i Kjøde og song salmar.

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014)
Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014


Sist oppdatert: 24.03.2010