Hopp til innhold
X
Innhald

Kjelder - bilete

NRK Sogn og Fjordane har rettane til alle lydklipp, videoar og bilete om ikkje anna er nemnt. Sjå nedanfor:

All bruk av bileta i Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane er forbode utan avtale med NRK Sogn og Fjordane eller den som eig retten til biletet. Allkunne AS eig ikkje rettane til å vidareformidle løyve til å bruke foto i Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. Ønskjer du å bruke foto frå Fylkesleksikonet, må du ta kontakt med den som eig rettane til fotoa. Kontakt Allkunne om du er i tvil om kven du skal spørje om løyve.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

administrerer rettane til mange av dei historiske bileta. Desse bileta er merka: © Fylkesarkivet. For fullstendig liste klikk her: Bilete frå Fylkesarkivet.

Blomqvist Kunsthandel

har gjeve løyve til bruk av måleri frå kunstkatalogane i Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. Desse er merka © Blomqvist Kunsthandel.

Vest Vision

i Førde eig rettane til nokre av bileta. Desse er merka © Vest Vision.

San Diego Aerospace Museum

has given us the kind permission to use an image of Sir Thomas Sopwith. The image is labeled © San Diego Aerospace Museum.

SognaFoto.no

ved Grunde Engan har teke bileta som er merka © Sognafoto.no.

Hydro Aluminium Høyanger Metallverk:

Mange av dei eldre bileta som illustrerer historiske artiklar om Høyanger er utlånt av Hydro Aluminium Høyanger Metallverk. Desse bileta er merka: © Hydro.

Årdal kommune:

Nokre av dei eldre bileta som illustrerer historiske artiklar frå Årdal er utlånt av Årdal kommune, og er mellom anna nytta i samband med boka «ÅrdAl» - Samlaget 1997. Desse bileta er merka: © Årdal kommune.

Biletsamlinga etter Arne O. Tonning i Stryn:

Erik M. Løken Christoffer Olson Svanøe Per Larsson Sunde

Klausen mekaniske verkstad:

Har lånt ut bilete av traktoren som verkstaden laga ei stund.

Knut O. Aarethun i Ortonville

Foto: Oddvar Natvik.

Bilete frå vetar i Lærdal

Foto: Oddkjell Bosheim.

Andre

Også andre privatpersonar, bedrifter, lag og institusjonar har velvillig lånt ut bilete til bruk i Fylkesleksikonet. Desse er krediterte under biletet. Lenker

  • Fylkesarkivet
  • Blomqvist Kunsthandel
  • Vest Vision
  • San Diego Aerospace Museum
  • SognaFoto.no

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 14.12.2015