Hopp til innhold
X
Innhald

Aviser og medium i Leikanger

Framsida av avisa Sogn og Fjordane frå 4. august 1942. Artikkelen ”Kampen for Norges framtid” levnar liten tvil om at nazistane hadde teke kontroll over innhaldet i avisa. Redaktør Ivar Tveit rømde til Sverige i 1944.

Framsida av avisa Sogn og Fjordane frå 4. august 1942. Artikkelen ”Kampen for Norges framtid” levnar liten tvil om at nazistane hadde teke kontroll over innhaldet i avisa. Redaktør Ivar Tveit rømde til Sverige i 1944.

«De Lidendes Ven»

frå 1891 - sjå under Sogns Barneheim.

«Sognevarden»

– sjå under Sogns Barneheim.

Sognevarden 15. januar 1938.

Sognevarden 15. januar 1938.

Sogn

vart starta på Leikanger i 1932.

Sogn og Fjordane

vart namnet på avisa «Sogn» frå 1936. Sjå Sogn.

Sogningen/Sogns Avis (SSA)

hadde opphavet sitt i avisa Sogningen som vart starta i Vik i 1897, og avisa Sogns Avis som også vart starta i Vik på 1920-talet.

Sogn Folkeblad

vart starta i 1938 av Det Norske Arbeiderparti, og kom fram til 1940 ut på Leikanger. Etter opphald under 2. verdskrig, vart avisa starta opp att i Høyanger i 1945, og utvikla seg sidan til Sogn Dagblad, som gjekk inn i 1997.

Sture Husabø med førsteutgåva av Sogn Avis. Foto: Atle Løkken, NRK.

Sture Husabø med førsteutgåva av Sogn Avis. Foto: Atle Løkken, NRK.

NRK Sogn og Fjordane

opna lokalkontor for Sogn på Hermansverk i 1981 med Inge Kjell Holme frå Sogndal som journalist. Kontoret heldt fram til 1989 til i det gamle bygget ved Sognefjord Hotel på Knausen. Då Fylkeshuset vart ferdig i 1989, flytta kontoret over dit. I 2000 vart lokalkontoret for Sogn flytta frå Hermansverk til Sogndal, og har i 2003 Arne Eithun og Arve Uglum som reporterar for fjernsyn og radio.

Sogn Avis

vart skipa ved at dei to Leikanger-avisene Sogningen/Sogns Avis og «Sogn og Fjordane» vart slegne saman.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 19.09.2018