Hopp til innhold
X
Innhald

Industri og næring i Selje

Lystbåtar frå Saga Boats i Selje er eit vanleg syn langs norskekysten. Foto: Saga Boats

Lystbåtar frå Saga Boats i Selje er eit vanleg syn langs norskekysten. Foto: Saga Boats

Omtalane er ordna etter oppstartår:

SAMLESIDER:

*Fabrikkar og produksjonsverkstader i Selje *Fiskeverksemder i Selje

Kremmarleie i Borgundvågen

Borgundvågen er ei lunande bukt på nordsida av Stadlandet. På Borgundholmen var det handelsstad frå 1650.

Kremmar på Kvamme på Stadlandet

På vestsida av innløpet til Kjødepollen ligg den lune Jektevika ved garden Kvamme. Her var det på 1600-talet ein handelsmann.

Gjestgiveria i Moldefjorden

Lensmann Hans Rasmusson Bortne, som vart lensmann i Selje i 1722, dreiv gjestgiveri på garden sin på Berstad inst i Moldefjorden.

Øl og brennevin på Liset

På 1700-talet, då folk frå Stadlandet måtte gå over Liberra for å kome til kyrkje i Selje, dreiv bonden på Liset brennevinsskjenking og handel.

Havstover

som vart nytta som losji under dei store sesongfiskeri, var det vanleg at rorslag inne frå fjordane bygde i kystbygdene i Selje. Desse havstovene stod på bygsla grunn, og vart oftast rigga ned av eigarane når dei rike fiskeåra tok slutt.

Nils Rønneberg

starta gjesteheim og landhandel i Selje i 1839, etter at han selde Handelsstaden Osmundsvåg.

Sjur Liland

– også kalla Sjur i Salt – starta landhandel på Salt ytst i Moldefjorden i 1868.

Nils E. Selløe

starta landhandel i Selje i 1870, og flytta i 1876 til Drage for å drive handel der. Etter flyttinga endra han namnet sitt til Nils Drage. På Drage er det også spor etter ein Peder Drage som skal ha drive handel på 1690-talet, men kva slags handel det var tale om er ikkje kjent.

Selje Forbruksforening

vart skipa i 1872 og dreiv handel i Selje til ca. 1886.

Handel på Stadlandet

På Stadlandet (Leikanger) starta Eirik Simonson Kjøde handel i 1879.

Leikanger ca. 1910. Postkort

Leikanger ca. 1910. Postkort

Leikanger ca. 1910. Postkort

P.I. Hove

var i mange år ei dominerande forretning ved dampskipskaia på Nabben i Selje.

Laurits Olaus Halvorsen landhandel

– sjå P.I. Hove.

Ingebrigt Drage

starta landhandel på Leikanger i 1885. Han dreiv berre fire år før han la ned.

Selje Sparebank

vart skipa i 1893. Dei første åra hadde banken ope berre ein dag kvar fjortande dag, frå 1912 to dagar i veka.

Nordfjord Sparebank

– sjå Selje Sparebank.

Sparebanken Vest

– sjå Selje Sparebank.

Nabben Kafé

– sjå Selje Sparebank.

Selje Brannkasse

vart skipa i 1895. Laget hadde i 1953 over 1200 medlemmer i Selje og Vågsøy som hadde teikna brannassuranse i laget.

Ytre Nordfjord Branntrygedlag

- sjå Selje Brannkasse.

Gjensidige Sogn og Fjordane

- sjå Selje Brannkasse.

Rasmus Djupedal

starta landhandel i Djupedalen i Selje i 1896.

Eltvik & Åhjem eftf AS

- sjå Rasmus Djupedal.

Handel i Honningsvåg

I Honningsvåg starta Jakob Larsson Honningsvåg handel i 1897.

Ananias A. Hoddevik

starta landhandel på Leikanger i 1898 – sjå og Lokalt kystmuseum i Hoddevikbuda.

Forretningsdrifta kring kaia på Leikanger

Ekteparet Samuel Årvik og Johanne Hoddevik starta landhandel ved kaia på Leikanger kring 1900 i ei bu som då vart kalla ”Årvikbuda”.

Ferdaheimen

pensjonat - sjå Forretningsdrifta kring kaia på Leikanger.

Julius Fure

landhandel - sjå Forretningsdrifta kring kaia på Leikanger.

Bernt Clausen Drage

starta bakeri på Leikanger på Stadlandet i 1901, og utvida med landhandel i 1903.

Bernt Drage Eftf.

- sjå Bernt Clausen Drage.

Leikanger Canning

- sjå Bernt Clausen Drage.

Peter R. Bjørlykke

starta landhandel på Stadlandet i 1903.

Birkeli Gjestgiveri

på Nabben i Selje vart skipa i 1905 av Edvard Birkeli frå Svelgen.

Moldestad Pensjonat

- sjå Birkeli Gjestgiveri.

Statlandets handelslag A/S

vart skipa i 1915 på Leikanger.

Stad Handel

daglegvarehandel - sjå Statlandets handelslag A/S.

Ola Sølvberg

starta landhandel på Nabben i Selje kring 1. verdskrig

Drageseth-familien grunnla dagens Selje

Magna og Øyvind Drageseth kom frå Innvik til Selje i 1916, og i 1918 starta dei med landhandel, kafé og bakeri. Deira etterkomarar sette i gang ei rekkje tiltak som har gitt mange og gode arbeidsplassar i Selje.

Statlandets Privatbank

vart skipa kring 1920, med Gabriel Reed som banksjef. Banken gjekk konkurs under den økonomiske krisa kring 1930, og innskytarane tapte pengane sine, på same vis som det hende då Måløy Privatbank gjekk konkurs på same tid.

Statlandets gjensidige Assuranseforening for Fiskefartøier

vart skipa i 1920. Dette laget hadde alt første året ein forsikringssum på 185.000 kroner.

Selje Handelsforening

vart skipa i 1920, og laget bygde eige forretningsbygg på Nabben.

Selje Handelslag

- sjå Selje Handelsforening.

Coop Prix Selje

- sjå Selje Handelsforening.

A/S Ytre Statt handelslag

på Ferstad vart skipa i 1930. Frå 1939 heitte det Stad Handelslag.

Stad Handelslag

- sjå A/S Ytre Statt handelslag.

Per Hoddevik landhandel

- sjå A/S Ytre Statt handelslag.

Vestkapp Handel

- sjå A/S Ytre Statt handelslag.

Bergljot Solheim

starta landhandel på Nabben i Selje på 1930-talet.

Forretningsfamilien Drage

I 1952 starta brørne Gunnar og Harald Drage og Johan Myklebust Stadlandet Bruk på Leikanger.

Stadlandet Bruk

- sjå artikkelen: Forretningsfamilien Drage.

Dragebygg AS

- sjå artikkelen: Forretningsfamilien Drage.

Strandtorget AS

- sjå artikkelen: Forretningsfamilien Drage.

Stadlandet VVS

- sjå artikkelen: Forretningsfamilien Drage.

Inas Butikk

- sjå artikkelen: Forretningsfamilien Drage.

O. O. Slettermark daglegvarer i Hoddevik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

O. O. Slettermark daglegvarer i Hoddevik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Olav Slettemark

starta landhandel i Hoddevik i 1952. Sonen Otto Slettemark tok over i 1997 og har drive den vesle landhandelen sidan.

Nils Sætren

starta elektroforretning i Selje i 1955.

Selje Elektro

– sjå Nils Sætren.

Selje Auto

– sjå Nils Sætren.

Bunnpris Selje

– sjå Nils Sætren.

Selje Auto. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Selje Auto. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Magnus Rikheim

var medeigar i Småstrandens notlag som hadde nothengje på Nabben i Selje. Frå 1955 dreiv Magnus nothengje og bakeri, men la ned dette då han i 1962 starta fiskemottak i sjøbua på Nabben. Han tok imot fisk frå småfiskarar i distriktet kring Selje, og dreiv mottaket til kring 1980.

Wik Daglegvarer A/S

på Flatraket vart starta i 1971 av Magnar og Mary Ann Wik.

Alf Sjåstad Elektroentreprenør. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Alf Sjåstad Elektroentreprenør. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Alf Sjåstad Elektroentreprenør

vart starta på Stadlandet i 1974 av Alf Sjåstad. I 1988 bygde Sjåstad eige forretningbygg med utsal på Leikanger. Firmaet har hatt opp til fire tilsette.

Selje Hotell

vart grunnlagt i 1975 av Wald Drageseth. Hotellet hadde frå starten 85 senger, men er seinare utvida fleire gonger.

Selje Sjøhus

- sjå Selje Hotell.

Frimannsbua

- sjå Selje Hotell.

Oddgeir Kvernevik

frå Kvernevik starta som maskinentreprenør i 1978.

Kvernevik AS

- sjå Oddgeir Kvernevik.

Vestkapphuset

- sjå Oddgeir Kvernevik.

Vestkapphuset. Foto: NRK.

Vestkapphuset. Foto: NRK.

Kåsabuda

feriesenter på Venøy vart starta i 1980 av Kristi Myklebust frå Måløy. Anlegget er ei restaurert sjøbu med fire husvære med i alt 15 overnattingplassar.

Selje Camp og Hyttesenter

vart starta i 1981 av Liv og Kåre Hamre. Sonen John Terje Hamre overtok drifta i 2002. I dag har campingplassen sju hytter og oppstillingsplass til 35 bubilar og vogner, samt teltplass. I 2001 vart det bygt nihols golfbane i Djupedalen like ved campingplassen.

Honningsvåg Maskin AS. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Honningsvåg Maskin AS. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Honningsvåg Maskin AS

på Leikanger vart starta i 1982 av Jarle Honningsvåg. Han hadde då drive som maskinentreprenør i fleire år. I 1997 bygde Honningsvåg eige lager- og servicebygg på Leikanger.

Rundereim Rorbu og Hytter

vart starta på Rundereim i 1984 av dei fire brørne Bjarne, Harald, Håkon og Terje Rundereim.

Rundereim Hytter AS

- sjå Rundereim Rorbu og Hytter.

Vetrhus Feriesenter

vart starta i 1985 av brørne Bjarne og Kjartan Vetrhus og Reidun Vetrhus.

Stadt Servicesenter AS

på Leikanger vart starta i 1991 av Sølvi og Frank Hoddevik.

OtVi AS

- sjå Stadt Servicesenter AS.

Stadt Gardsmat

i Honningsvåg vart skipa i 1999 av Geir Ole og Anne Grete Ervik i Honningsvåg og Tove Husabø og Ole E. Oksholen på Leikanger. Stadt Gardsmat produserer kjøtvarer av sau som vert omsett ved torgsal og frå bil.

Gammel Sjarm

antikvitetsbutikk vart skipa i Selje av Werner Van Den Branden i 2000. Ektemaken Bodil Van Den Branden starta på same tid med kafé, overnatting og interiørbutikk i den gamle legebustaden i bygda.

Statkraft i Selje

Hadde planar om å byggje eitt av landets største vindkraftverk på Hoddevikfjellet.

Paneda AS

vart skipa i Selje i 2001 av Oddvar Flølo.

Stadsurfing

surfesenter vart starta i Hoddevik i 2002 av Torkild Sandvik.

Stad Gard Sandvik AS

vart starta i 2004 av Knut Lundebrekke. I 2008 bygde han eige slakteri for produksjon av eigne kjøtvarer av fé og vilt.

Honningsvåg Motor & Data

vart starta på Refsnes i 2005 av Åge Honningsvåg. Verksemda sel m.a. landbruksmaskinar.

Seljevågen Appartement DA

på Nabben i Selje vart starta av Geir Jonny Rye, Jarl Lillesalt og Jon Terje Hamre i 2005.

Vestkapp Båtservice

- sjå Seljevågen Appartement DA.

Handelslaget AS

vart opna i Selje i 2006 og er eit lite kjøpesenter med plass til fire butikkar.

Nabben Pryd og mote AS

- sjå Handelslaget AS.

Flatraket Bygg AS

på Flatraket vart starta i 2012 med Bjarne Flataker som dagleg leiar. Firmaet driv med oppføring av nybygg og renovasjon, reparasjon og vedlikehald av bygningar.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 02.04.2014