Hopp til innhold
X
Innhald

Samferdsle i Aurland

Flåm stasjon kan vere lettare kaotisk når store reisefylgje skal ta toget til Myrdal. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Flåm stasjon kan vere lettare kaotisk når store reisefylgje skal ta toget til Myrdal. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

I 2000 opna kong Harald V den lengste vegtunnelen i verda – Lærdalstunnelen - og opna dermed det første ferjefrie stamvegsambandet mellom Oslo og Bergen. Samstundes fekk Aurland heilårs vegsamband med resten av Sogn og Fjordane. Dei nye tunnelane har med eitt gjort den isolerte Aurland kommune til eit knutepunkt i vegsambanda frå Vestlandet og austover gjennom Valdres og Hallingdal.

I tillegg skil Aurland seg frå resten av Sogn og Fjordane ved at dei har ei jernbanestrekning - Flåmsbana - som i dag først og fremst er ein turistattraksjon.

Vegar i Aurland

- om alt frå driftevegar til verdas lengste vegtunnel på stamvegen mellom Oslo og Bergen.

Medan dei fleste fjordarmane i Sogn og Fjordane har svært liten båttrafikk er det til tider hektisk aktiviet på Aurlandsfjorden. Her forlet snøggbåten Fjordprins Flåm. Ved cruisekaia ligg turistskipet Discovery. Foto: Steinar Lote, NRK.

Medan dei fleste fjordarmane i Sogn og Fjordane har svært liten båttrafikk er det til tider hektisk aktiviet på Aurlandsfjorden. Her forlet snøggbåten Fjordprins Flåm. Ved cruisekaia ligg turistskipet Discovery. Foto: Steinar Lote, NRK.

Ferdsla på fjorden i Aurland

Heilt fram til 1988 måtte alt samband mellom dei vestlegaste bygdene og kommunesenteret på Vangen gå med båt. Fjordisen låg ofte tjukk og hindra rutebåtane i å gå inn fjordane. Då måtte bygdefolket nytte isbåt eller redningsplanke for å nå trygt ut til båten ved iskanten.

Jernbanehistoria i Aurland

Mindre kjent enn Flåmsbana er nok den harde striden på slutten av 1800-talet då ein striddest om kva for ei line som skulle veljast for det nye jernbanesambandet mellom Bergen og Oslo: Bergensbanen.

Fotoapparata er i flittig bruk mellom passasjerane på Flåmsbana.. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Fotoapparata er i flittig bruk mellom passasjerane på Flåmsbana.. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Flåmsbana

Flåmsbana vart opna i 1940, men har for lengst tapt si opphavelege meining som hovudåra for person- og tungtransport austover frå dei sørlege lutane av Sogn og Fjordane. I staden har Flåmsbana vorte ein av dei sterkaste turistmagnetane i Noreg, der den kliv dei bratte kleivane opp frå Flåmsdalen mot Myrdal stasjon.

Post i Aurland

«Urland postopneri» vart opna i 1841. Men dette første postkontoret låg ikkje i Aurland, slik namnet kan tyde på, men i Gudvangen.

Telegraf og telefon i Aurland

Telegraflina Oslo-Bergen vart opna i 1858, og alt i 1889 bygde Vestlandske Telefonkompani den første telefonlina i Sogn og Fjordane frå Voss til Gudvangen.

Sykkelen er eit svært vanleg transportmiddel i Flåmsdalen etter at Rallarvegen vart ei populær rute å sykle. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Sykkelen er eit svært vanleg transportmiddel i Flåmsdalen etter at Rallarvegen vart ei populær rute å sykle. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 31.05.2011