Hopp til innhold
X
Innhald

Samferdsle i Høyanger

Vegen mellom Høyanger og Nordeide vart opna i 1934. Her står to bussar klare til avgang ved verksporten, truleg på 1930-talet. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Utlånt av Firda Sjåførforening.

Vegen mellom Høyanger og Nordeide vart opna i 1934. Her står to bussar klare til avgang ved verksporten, truleg på 1930-talet. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Utlånt av Firda Sjåførforening.

Vadheim ligg i sørenden av ei ”låglandsline” som går samanhengane gjennom dalar og utan fjellovergangar heilt frå Sognefjorden til Nordfjord. Det var såleis topografien som var avgjerande då Vadheim utvikla seg til det viktigaste trafikknutepunktet for Fylkesbaatane i Sogn på slutten av 1800-talet. Her korresponderte skipa med turistskyssen som gjekk nordover til Sandane, og langs denne ruta vart den første skikkelege bilvegen nord-sør i fylket bygd. I dag har Høyanger kommune daglege ekspressbåtsamband med Bergen. Ekspressbussane Bergen-Trondheim trafikkerer E39 Vadheim-Lavik fleire gonger dagleg, og Høyanger har også korresponderande bussamband mot ekspressbussane som trafikkerer mellom Oslo og Sogn og Fjordane fleire gonger dagleg.

Ferdamannen er eit minnesmerke over  det trafikknutepunktet som Vadheim ein gong var. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Ferdamannen er eit minnesmerke over det trafikknutepunktet som Vadheim ein gong var. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Gamle ferdslevegar i Høyanger

Frå gamalt av var det fire ferdslevegar nordover til Gaular.

Vegsambandet Vadheim-Sunnfjord

Arbeidet med utbetring av den gamle vegen gjennom Ytredalen starta kring 1800, og i 1837 vart ny køyreveg Vadheim-Sande-Førde opna.

E39 mellom Vadheim og Lavik

Samanhengande veg Vadheim-Lavik kom først i 1960, då den siste parsellen på strekninga var ferdig: Det var den gamle Bogentunnelen på 636 meter.

Høyangertunnelen

Høyangertunnelen på 7543 meter vart opna i 1982 av Kong Olav V. Med Høyangertunnelen fekk indre Sogn heilårs vegsamband med resten av fylket utan den lange ferjestrekninga Kongsnes-Nordeide.

Andre køyrevegar i Høyanger

Ferdsla på fjorden i Høyanger

I 1648 vart skyssordninga i Noreg organisert. Det vart skipa skysstasjonar langs kyst, fjordar og i dalføra, og innført skyssplikt.

Vadheim vert knutepunkt

Då Fylkesbaatane starta dampskipsrutene på Sogn i 1858, kom Vadheim inn som stoppestad for dei første sognerutene.

Fjordenes Automobilselskap

I 1912 rulla den første bilen mellom Sandane og Vadheim.

A/S Vadheims Automobilselskap

I mars 1914 skipa fem menn frå Kyrkjebø kommune A/S Vadheims Automobilselskap.

Jernbaneplanane i Sogn og Fjordane

Sjøflyruter i mellomkrigstida?

Eldre folk i Vadheim minnest at ei ung kvinne som heitte Gidsken Jakobsen dreiv ei form for ruteflyging til Vadheim i mellomkrigstida.

Post i Høyanger

Lavik var mellom poststadene då den første postruta langs Sognefjorden starta i 1836. I 2010 vart postkontoret i Høyanger lagt ned, og dermed har alle innbyggjarane i kommunen post i butikk-teneste.

Telefon i Høyanger

Frå første telegraflina vart strekt gjennom fylket i 1859, og frå Lærdal stasjon opna, skulle det gå 45 år før Høyanger kommune fekk telefonsamband.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 01.09.2010