Hopp til innhold
X
Innhald

Samferdsle i Vågsøy

For samferdsla i Vågsøy er det snakk om eit liv før og etter Måløybrua. Foto: Arild Nybø, NRK.

For samferdsla i Vågsøy er det snakk om eit liv før og etter Måløybrua. Foto: Arild Nybø, NRK.

Gamle skysskifte

Frå gamalt av var det skysstasjonar (skysskifte) på dei gamle handelsseta i Osmundsvåg, på Moldøen og Bryggja (sjå desse under «Historia i Vågsøy»).

Vegar i Vågsøy

Den første køyrevegen i Vågsøy var vegen over Maurstadeidet mellom Bryggja og Åheim, opna i 1866.

Gamal jektehamn

Bak Flotøyna ved Bryggja er det ei lun hamn som vart brukt som jektehamn i gamle dagar. Her samlast Nordfjord-jektene for å vente på god seglbør til Bergen.

Losane på Silda og Kråkenes

Stadhavet og havet kring Vågsøy er eitt av dei mest verharde havstykka langs Norskekysten, med mange livsfårlege båar og fall. Då var lokalkjende losar gode å ty til.

Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy

I Måløy var det i lang tid fleire dampskipsekspedisjonar.

R. J. Nord & Co

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Amtskaia

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Hagens Dampskipsekspedisjon

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Joh. N. Blaalid

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Måløy Skipsekspedisjon A/S

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Inter.Com-Terminalen

- sjå Dampskipsekspedisjonar i Vågsøy.

Seglingsleia i Måløysundet

Heilt frå dei eldste tider gjekk det meste av skipstrafikken gjennom Måløystraumen på vestsida av Moldøen.

Før 1951 gjekk hovudtrafikken gjennom vestre løp av Måløysundet. Foto: Askeland © Fylkesarkivet

Før 1951 gjekk hovudtrafikken gjennom vestre løp av Måløysundet.
Foto: Askeland © Fylkesarkivet

Vanskelege hamnetilhøve på Kvalheim

Ei av dei bygdene som hadde dei vanskelegaste landingsplassane på nordfjordkysten, var bygda Kvalheim på vestsida av Vågsøy.

Posten i Vågsøy

Første postopnaren var handelsmann Ole Schmidt på Moldøen ca. 1850.

Telegraf og telefon i Vågsøy

Måløy fekk telegrafstasjon i 1864, telefon kom det i 1899.

Redningsskøyta

hadde heilt frå Redningsselskapet vart skipa i 1891 stasjonar i Vågsvåg og Silda.

Måløy havnevesen – Nordfjord havn

Måløy fekk sitt første hamnestyre i 1904, då Selje kommunestyre valde det første styret for «Sæternes og Skramsviken».

Kråkenes fyr. Foto: Merete Husmo Høidal.

Kråkenes fyr. Foto: Merete Husmo Høidal.

Fyr i Vågsøy

Skongsnes fyr i Nord-Vågsøy var det første fyret i Vågsøy, bygd i 1870.

Jernbaneplanar

I jernbaneplanane tidleg på 1920-talet sysla ein med planar om å byggje sidespor til Måløy, Florø og Høyanger frå «stamjernbana» som skulle gå nord-sør Vadheim-Sandane. I ein bymessig reguleringsplan utarbeidd for «Moldøen bygningskommune» i 1917, planla ein å byggje ein elektrisk driven «by-trikk» frå Sæternes til Gotteberg! På Sæternes var det teikna inn trikkestallar og jernbanestasjon, og trikken skulle vende på Gotterberg omlag der Vågsøy ungdomsskole seinare vart bygd.

Ekspressbåten Fjordprins på veg inn til terminalen ved Torgkaia i Måløy. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Ekspressbåten Fjordprins på veg inn til terminalen ved Torgkaia i Måløy. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Ekspressruter

Fylkesbaatane starta ekspressbåtruter mellom Nordfjord og Bergen i 1971 m.a. med daglege anløp av Måløy.

Ruteselskap i Vågsøy

Ruteselskap i Vågsøy

Maaløy Ruteselskap vart skipa i 1923 og dreiv med godsruter og fisketransport Ålesund-Måløy-Bergen.

Måløyferja

var det einaste sambandet til fastlandet som folket på Vågsøy hadde frå starten i 1953 heilt fram til Måløybrua vart teken i bruk like før jul i 1973.

Flyruter og flyplassplanar

I dei store vekståra på 1950-talet vart det lansert planar om flyplassar både i Måløy og Florø.

Nordfjord og Sunnmøre Billag i Vågsøy

I 1945 vart riksvegen mot Måløy opna heilt fram til ferjeleiet i Deknepollen. I 1948 vart dermed Sør-Vågsøy kommune aksjonær i N&SB saman med Selje kommune.

Nordfjord Bilservice AS

- sjå Nordfjord og Sunnmøre Billag i Vågsøy.

Måløybrua

Måløybrua vart opna 1974 av Kong Olav V. Brua var til den tid Noregs lengste, med 34 spenn og total lengde på 1.274 meter.

Ekspressbussruter

Idag er Måløy m.a. utgangspunkt for Ekspressbussen Nordfjord-Oslo, har daglege snøggbåtsamband til Bergen og flybåt Måløy-Florø.

Måløybrua. Foto: Arild Nybø, NRK.

Måløybrua. Foto: Arild Nybø, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 23.10.2017