Hopp til innhold
X
Innhald

Fire prosti i Sogn og Fjordane

Mjømna kyrkje i Gulen er mellom kyrkjene som frå 2011 høyrer inn under Nordhordland prosti. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Mjømna kyrkje i Gulen er mellom kyrkjene som frå 2011 høyrer inn under Nordhordland prosti. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

I dag omfattar Bjørgvin bispedøme fylka Sogn og Fjordane og Hordaland. Men fram til 1983, då Møre og Romsdal vart eige bispedøme, var også Sunnmøre med.

I Sogn og Fjordane var fylket fram til 2011 delt inn i fire prosti: Nordfjord, Sunnfjord, ytre Sogn og indre Sogn. I 2011 vart ytre Sogn prosti lagt inn under Sunnfjord prosti, og Gulen og Solund vart lagt under Nordhordland prosti.

Fram til 1975 var det oftast den eldste soknepresten i prostiet som vart utnemnd til prost. Stillinga var biskopen sin lokale representant, men i praksis hadde prosten få oppgåver utover vanleg prestegjerning.

Soknepresten i Eid er prost i Nordfjord. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Soknepresten i Eid er prost i Nordfjord. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Klårare leiarrolle

Etter 1975 har prostane fått ein langt klårare leiarrolle innan prostiet. I motsetnad til tidlegare, skal prosten vere knytt til eitt spesielt prestekall innan prostiet: Soknepresten i Eid er prost for Nordfjord, soknepresten i Førde/Naustdal for Sunnfjord, soknepresten i Sogndal for indre Sogn, ogsoknepresten i Høyanger var fram til 2011 prost for ytre Sogn.

Rolf Schanke Eikum er i 2011 prost i Nordfjord. Foto: Steinar Lote, NRK.

Rolf Schanke Eikum er i 2011 prost i Nordfjord. Foto: Steinar Lote, NRK.

Geir Sørebø vart den siste prosten i ytre Sogn. Foto: Asle Veien, NRK.

Geir Sørebø vart den siste prosten i ytre Sogn. Foto: Asle Veien, NRK.

Biskopen sin representant

Prosten er biskopen sin lokale representant og medhjelpar og har personalansvar for alle geistlege tilsette innan prostiet sitt. Han har også eit rettleiaransvar for prestane sine i religiøse spørsmål. Det er prosten som førebur bispevisitasar, og skal også ha tilsyn med kyrkjebygg og kyrkjegardar.

Kyrkja eig sjølv kyrkjebygg og kyrkjegardar, medan kommunane skal dekkje kostnader til vedlikehald og drift. Kommunane dekkjer også løn til tilsette utanom prestane, som er statsløna.

119 kyrkjer

I Sogn og Fjordane er det i 2002 119 kyrkjer som tilhøyrer den norske kyrkja. Dei er fordelte på i alt 88 kyrkjesokn.

Les også om Den norske kyrkja - Statskyrkja.

Kyrkja på Vassenden i Jølster er den nyaste av dei 119 kyrkjene i Sogn og Fjordane. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kyrkja på Vassenden i Jølster er den nyaste av dei 119 kyrkjene i Sogn og Fjordane. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 09.02.2015