Hopp til innhold
X
Innhald

Eid kyrkje

Eid kyrkje.  Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid kyrkje. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Eid kyrkje vart bygd i 1849. Arkitekt var handelsmann Claus Wiese, byggmeister Ole Olsen Løken (sjå artikkelen Kyrkjebyggjarane frå Eid). Altertavla er frå 1892, måla av Cecilie Dahl.

Kyrkja er innvendig utsmykka i «drakestil» av den kjende treskjeraren og målaren Lars Kinsarvik (1846-1925). Kinsarvik har m.a. også utsmykka kyrkjene på Totland ved Bryggja og Rugsund kyrkje.(sjå Rugsund kyrkje og Totland kyrkje under Kyrkjer i Vågsøy).

To kyrkjeklokker i Eid kyrkje er frå 1700-talet. Ein kyrkjenøkkel med runeskrift frå mellomalderen er teken vare på i Oldsaksamlingen, Oslo.

Altartavla. Foto: Bjarne Eldevik.

Altartavla. Foto: Bjarne Eldevik.

Ein del av utsmykkinga til Lars Kinsarvik. Foto: Bjarne Eldevik.

Ein del av utsmykkinga til Lars Kinsarvik. Foto: Bjarne Eldevik.

På dette biletet ser vi slitasjen på takmåleria. I 2011 skal Eid kommune reparere skadane. Foto: Bjarne Eldevik.

På dette biletet ser vi slitasjen på takmåleria. I 2011 skal Eid kommune reparere skadane. Foto: Bjarne Eldevik.

Veggmåleri av Lars Kinsarvik. Foto: Bjarne Eldevik.

Veggmåleri av Lars Kinsarvik. Foto: Bjarne Eldevik.

Fjordungskyrkje for Nordfjord

På Myklebust på Nordfjordeid stod truleg den første kyrkja som vart bygd i Nordfjord utanom klosterkyrkja på Selja. Denne første kyrkja på Eid var ei stavkyrkje, og hadde rang som fjordungskyrkje, d.v.s. hovudkyrkje i sin del av Nordfjord. For innfjorden hadde steinkyrkja på Vereide i Gloppen (sjå Vereide kyrkje) same status.

Det er truleg at denne første kyrkja på Myklebust strauk med då gardstunet der brann, for på 1400-talet er det nemnt at Eida-kyrkja står på nabogarden Mel. Dette var ei korskyrkje. I 1689 brann Eida-kyrkja, og i 1692 vart det bygd ei ny korskyrkje på branntufta. Denne kyrkja hadde vakkert interiør med tårnet som takryttar midt på, og vart i 1849 riven og avløyst av kyrkja som står der i dag.

Krosskyrkja som vart avløyst av dagens kyrkje. Teikning: Oddvar Almenning.

Krosskyrkja som vart avløyst av dagens kyrkje. Teikning: Oddvar Almenning.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 14.02.2014