Hopp til innhold
X
Innhald

Den første rutebilen i Sogndal

Rutebilen står klar på Fossetunet før turen innover Lustrafjorden ein gong på 1930-talet. Bak rattet sit Lars Hofslund. Ukjend fotograf. Eigar: Sogndal Sogelag/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Rutebilen står klar på Fossetunet før turen innover Lustrafjorden ein gong på 1930-talet. Bak rattet sit Lars Hofslund. Ukjend fotograf. Eigar: Sogndal Sogelag/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Sommarrutene til Indre Sogns Automobilselskap i 1916.

Sommarrutene til Indre Sogns Automobilselskap i 1916.

I 1916 gjekk hotelleigar Peder J. Næss ved Hofslund Hotell i brodden for skipinga av aksjeselskapet Indre Sogns Automobilselskap.

Indre Sogns Automobilselskap

Selskapet starta rutebilkøyring på det vesle vegnettet som var bygt mellom Sogndal og bygdene i noverande Luster - heilt til Fortun. Den første sjåføren på ein sju-seters Chandler var bergensaren Anton Andersen. Det vart også starta rute til Jostedal. Ein freista også å få i gang rute til Sogndalsdalen, men gav opp på grunn av dårleg veg.

Indre Sogns Automobillag

Men trass i at automobilselskapet frå 1920 fekk statstilskot, gjekk det likevel med underskot. Det enda med tvangssal i 1926. Ei gruppe tilsette med Samuel Berge i spissen tok over under namnet Indre Sogns Automobillag. Dei bygde også garasje og verkstad med bensinstasjon i Sogndal.

Sjå elles:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 02.09.2011