Hopp til innhold
X
Innhald

Leirvik og Bø

Postbilane klare til utkøyring i Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Postbilane klare til utkøyring i Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Om dei første postrutene gjennom desse bygdene: Les om desse i artiklane ”Postvegane” og ”Den trondhjemske Postvei Leirvik –Dale”.

Leirvik i Evenvig (Evenvig prestegjeld) vert nemnt som postopneri i 1787. Leervigen i Ytre Sogn vert først nemnt som postopneri i 1808 då kontoret fekk nytt kongesegl på stempelet. I 1836 vart det ved kgl. res. vedteke å organisere posttilknyting til hovudpostruta nord-sør for postopnarar i ”Ladevig”(Lavik), ”Leervig” (Leirvik) og Maaren (Måren). På desse tre stadane budde det på den tida offiserar.

I 1848 vart postadressa endra frå Leervig til Lervig, og i 1863 til Lervig i Sogn. Men i 1867 er adressa igjen Lervig. I 1889 vert namnet endra til Lervik, og i 1896 til Lervik i Sogn. I 1921 vart postadressa Leirvik i Sogn. Dette har vore adressa sidan.

Fram til 1890 låg postopneriet ved dampskipsanløpet på Bø-sida av Bøfjorden, og den første kjende postopnaren var E.C. Klokk (Blokk?) som er nemnd i 1833. Frå 1860 vart postopnarstillinga eit yrke som gjekk i arv i fleire generasjonar i den kjende handelsfamilien Wolff i Leirvik.

Postkontoret vart underpostkontor i 1973, og fekk postkontor C-status frå 1977. Kontoret vart lagd ned i 2001 og ein gjekk over til ordninga ”post i butikk”.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 12.11.2009