Hopp til innhold
X
Innhald

Planar om flyplass i Gaupne

På Grandane var det planar om flyplass. Foto: Arild Nybø, NRK.

På Grandane var det planar om flyplass. Foto: Arild Nybø, NRK.

I samband med dei store kraftutbyggingane i Leirdøla på 1970-talet fekk Luster kommune gjennomslag for kravet om at Staten skulle yte aktiv hjelp til å skaffe Luster kommune varige industriarbeidsplassar i byte for kraftressursane.

Dette resulterte i at Akergruppen ei tid vurderte å byggje ein fabrikk i Gaupne for produksjon av stålkonstruksjonar til oljefelta i Nordsjøen. Kommunen fylte ut eit industriområde på 200 dekar på Grandane i Gaupne og vona på 200-300 arbeidsplassar innan kort tid.

I samband med industrietableringa var det også på tale å bruke ein del av arealet langs elva til ein småflyplass.

Les meir om prosjektet under Store industriplanar i Gaupne.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 29.03.2011