Hopp til innhold
X
Innhald

Post i Stryn

Posten i Stryn. I mars 2010 vart kontoret lagt ned, og Stryn fekk post i butikk-ordning. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Posten i Stryn. I mars 2010 vart kontoret lagt ned, og Stryn fekk post i butikk-ordning. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Det er to særmerke ved organiseringa av posttenestene i Stryn kommune: Det eine er at dei første postkontora kom langs den gamle reiseruta på Den trondhjemske Postvei over Utvik og Faleide. Det andre er at reiselivsnæringa var svært tidleg ute for å tilfredsstille turistane sine ynskje om å få ”eksotiske” poststempel på prospektkorta som dei sende heim frå reisa si i Noreg. Difor vart det alt frå slutten av 1800-talet opna brevhus med eigne poststempel oppe ved turistattraksjonane i Lodalen, Oldedalen og Oppstryn.

Udvigen postopneri var det første

Utvik fekk postopneri så tidleg som i 1841 fordi Den trondhjemske Postvei gjekk forbi Utvik.

Faleide

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Faleidet

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Indvigen

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Indviken

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Innvik

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Utviken

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

Utvik

– sjå artikkelen Udvigen postopneri var det første.

På 1800-talet var det postopneri i alle bygder, men dei siste åra har Posten redusert talet til berre ei handfull kontor i fylket. Dei fleste bygdene må nøye seg med ei post i butikk-ordning, som her i Innvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På 1800-talet var det postopneri i alle bygder, men dei siste åra har Posten redusert talet til berre ei handfull kontor i fylket. Dei fleste bygdene må nøye seg med ei post i butikk-ordning, som her i Innvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stryn postkontor

Stryn sentrum fekk postopneri i 1861 med lensmann Gullik B. Mugaas som første styrar.

Vesnes i Nordfjord

– sjå Visnes i Stryn.

Oldøren

fekk postopneri i 1870 med handelsmann K. A. Hilde som første styrar. I 1908 vart adressa Olden i Nordfjord, og i 1935 berre Olden. Postkontoret vart underpostkontor i 1973, og frå 1977 postkontor C.

Olden i Nordfjord

– sjå Oldøren.

Olden

- sjå Oldøren.

Opstryn

fekk postopneri i 1872 med Amund Arnesen Fosnæs som første styrar. I 1946 vart adressa Oppstryn. Kontoret vart underpostkontor i 1973, postkontor C i 1977, og det vart lagt i 1997.

Oppstryn

– sjå Opstryn.

Loen

fekk postopneri i 1875 med dampskipsekspeditør Anders Markussen Loen som første styrar. Det hadde fram til 1907 adresse Loen i Nordfjord, deretter berre Loen. I 1973 vart det underpostkontor, i 1977 postkontor C, og det vart lagt ned i 1998.

Hopland

fekk postopneri i 1880 med sersjant Mathis Monsen Hopland som første styrar. I 1973 vart det underpostkontor, i 1977 postkontor C, og det vart lagt ned i 1997.

Blakset fekk postopneri i 1890. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Blakset fekk postopneri i 1890. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Blaksæter

fekk postopneri i 1890 med gardbrukar Garbrand A. Blaksæter som første styrar. Det vart lagt ned i 1997.

Blakset

– sjå Blaksæter.

Kjenndalen med Kjenndalsbréen. Turistane som det etter kvart vart mange av ville sende prospektkort heim, og det la grunnlaget for posttenester i denne avsidesliggande dalen der det ikkje budde folk.

Kjenndalen med Kjenndalsbréen. Turistane som det etter kvart vart mange av ville sende prospektkort heim, og det la grunnlaget for posttenester i denne avsidesliggande dalen der det ikkje budde folk.

Kjendalsbræ

fekk brevhus i 1891. I 1908 vart det omgjort til postopnerifilial med Markus A. Loen som første styrar. Dette hadde samanheng med at hotelldirektør på Alexandra, Markus A. Loen, samstundes var poststyrar nede i Loen og dreiv turistrestaurant inne ved bréen i Kjenndalen. I 1933 vart adressa endra til Tjenndalsbré, og i 1949 til Kjenndalsbré. Brehuset i Kjenndalen vart lagt ned i 1962, men teke opp att som sesongbrevhus frå 1987 med opning 1. mai – 30. september.

Tjenndalsbré

– sjå Kjændalsbræ.

Kjenndalsbré

– sjå Kjændalsbræ.

Øvre Olden

fekk postopneri i 1896 med gardbrukar Anders E, Møkløen som første styrar. I 1923 vart adressa endra til Oldedalen, og i 1949 til Oldedalen i Nordfjord. I 1973 vart det underpostkontor, i 1977 postkontor C, og det vart lagt ned i 1995.

Oldedalen

– sjå Øvre Olden.

Hjelle

fekk brevhus i 1897. Det vart omgjort til postopneri i 1900 med gardbrukar Absalon O. Tenden som første styrar. Adressa vart frå same tid Hjelledalen.

Hjelledalen

– sjå Hjelle.

Lodalen

fekk postopneri i 1898 med Elling S. Bødal som første styrar. Postopneriet vart truleg ikkje teke opp att etter rasulukka i 1936 då postopnaren, gardbrukar Simon S. Bødal, omkom.

Eide i Olden

fekk brevhus i 1899. Brevhuset vart lagt ned i 1953.

Sunde i Olden

fekk brevhus II i 1899. I 1910 vart det omgjort til postkontor med gardbrukar Andreas A. Sunde som første styrar. Samstundes vart postadressa omgjort til Oldenvatn.I 1923 vart det endra til Oldevatn. Postopneriet vart lagt ned i 1928, men opna på nytt i 1929. I 1944 vart det endra frå postopneri til brevhus, og endeleg nedlagt i 1961.

Oldenvatn

- sjå Sunde i Olden.

Oldevatn

– sjå Sunde i Olden.

Tistam hadde postopneri til 1968. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Tistam hadde postopneri til 1968. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Tisthammer

fekk brevhus i 1899. Det vart omgjort til postopneri i 1910 med dampskipsekspeditør Lars J. Tisthammer som første styrar. Postopneriet endra namn til Tistam i 1921. Det vart lagt ned i 1968 og innordna under Utvik.

Tistam

– sjå Tisthammer.

Mindresunde

fekk postopneri i 1900 med eigar av storgarden MIndresunde, Rasmus Bødal, som første styrar. Postopneriet vart lagt ned i 1966 og innordna under Stryn.

Dale

i Markane vart skipa som brevhus i 1902. I 1907 det omgjort til postopneri med gardbrukar Rasmus Dahle som første styrar. Samstundes vart adressa endra til Markerne. I 1921 vart adressa Markene. I 1964 vart postopneriet omgjort til såkalla brevhus I. Det vart lagt ned i 1972 og innordna under Hornindal postkontor.

Markerne

– sjå Dale.

Markene

– sjå Dale.

Aarnes

fekk brevhus i 1903. Frå 1917 vart adressa endra til Årnes i Stryn. Brevhuset vart lagt ned i 1926.

Årnes i Stryn

– sjå Aarnes.

Videseter i 1905. Foto: Ole Svanøe.

Videseter i 1905. Foto: Ole Svanøe.

Videsæter

fekk brevhus i 1903. Brevhuset vare knytt til hotelldrifta, og 1966 vart det omgjort til sesongbrevhus. Det vart lagt ned i 1981.

Sæten

fekk brevhus i 1905. I 1933 vart adressa endra til Sæta. Brevhuset vart lagt ned i 1966.

Sæta

– sjå Sæten.

Lindvik

ved Strynevatnet fekk brevhus i 1905. Det lagt ned i 1960.

Brigsdalsbræ

brevhus vart opna i 1908. Adressa vart seinare endra til Briksdalsbré, og brevhuset vart lagt ned i 1949. Frå 1962 vart det på nytt skipa brevhus med same adresse. Dette har vore sesongope i tida april-september.

Briksdalsbré

– sjå Brigsdalsbræ.

Turisttrafikken til Briksdalsbréen la grunnlaget for brevhuset som vart opna i 1908. Foto: Olav Jakob Tveit.

Turisttrafikken til Briksdalsbréen la grunnlaget for brevhuset som vart opna i 1908. Foto: Olav Jakob Tveit.

Flo

fekk postopneri i 1909 med gardbrukar Jon K. Fridtun som første styrar. Postadressa var Flo i Nordfjord. Kontoret vart lagt ned i 1966.

Kleveneset

fekk brevhus i 1912. I 1933 vart adressa endra til Kleivaneset. Det vart lagt ned i 1962.

Kleivaneset

– sjå Kleveneset.

Mæland

fekk brevhus i 1913. I 1933 vart adressa endra til Meland i Stryn, og brevhuset vart lagt ned i 1949.

Meland i Stryn

– sjå Mæland.

Sindre

fekk postopneri i 1921 med Halvard Sindre som første styrar. Postopneriet vart lagt ned i 1964 og mellombels omgjort til såkalla brevhus I.

Grønfurviken

fekk brevhus i 1929. Adressa vart endra til Grønforvikja i 1933. Brevhuset vart lagt ned i 1957.

Grønforvikja

– sjå Grønfurviken.

Bødalssætra

fekk brevhus i 1931. I 1933 vart adressa endra til Bødalssæter. Brevhuset vart lagt ned i 1962.

Grov i Oppstryn

fekk brevhus i 1932. I 1933 vart adressa endra til Grov i Hjelledalen og i 1975 til berre Grov. Brevhuset vart lagt ned i 1982.

Grov i Hjelledalen

– sjå Grov i Oppstryn.

Grov

– sjå Grov i Oppstryn.

Karistova

på Utvikfjellet fekk brevhus i 1944 med adresse Karistova på Utvikfjellet. I 1975 vart adressa berre Karistova.

Yri

i Oldedalen fekk brevhus i 1951. Det er då registrert som gjenoppretta, men det er uklårt om det har vore noko brevhus i grenda før den tid, og i tilfelle kor lenge. Brevhuset på Yri vart lagt ned i 1961.

Jostedalsbréen

fekk eit eige brevhus i Oppstryn i 1966. Dette var eit sesongbrevhus frå 1. juni til 15. september, og posten vart send derifrå med helikopter til Loen. Ordninga med eit eige brevhus for Jostedalsbréen vart lagt ned i 1966.

Jostedalsbréen Nasjonalparksenter

på Fosnes i Oppstryn fekk eige postkontor i 1993.

Jostedalsbréen Nasjonalparksenter. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Jostedalsbréen Nasjonalparksenter. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 10.03.2011