Hopp til innhold
X
Innhald

Post i Vik

Postbod Jorunn Hønsi på veg med posten til Arnafjord. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Postbod Jorunn Hønsi på veg med posten til Arnafjord. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vik med postadresse ”Flesche”

Vik fekk postopneri i 1844 med eige stempel «Viig i Sogn» etter at Vik formannskap i 1839 sende sin første søknad om å få postopneri til bygda. Men postadressa for Vik hadde då i fleire år vore «Flesche», sjølv om postopneriet låg på Vikøyri. Forklaringa på denne «namneforvirringa» var at då ein starta den rodde postruta inn Sognefjorden på slutten av 1700-talet, så var det naturleg at postsekken til midtre Sogn vart lesst av ved den gamle fute- og offisersgarden Flesje, like vest for Balestrand.

Fresvik

fekk postopneri i 1872 med poststempel «Fresvig» og med landhandlar P. Ylvisaker som første styrar. Sidan 1889 har poststempelet vore «Fresvik». I 1973 vart det underpostkontor, frå 1977 postkontor C, og kontoret var lagt ned i 1997.

Feios

fekk postopneri i 1876 med landhandlar og dampskipsekspeditør Christen I. Offerdahl som første styrar. I 1974 fekk det status som postkontor C, og det vart lagt ned i 1997.

Feios tidleg på 1900-talet.

Feios tidleg på 1900-talet.

Vangsnes

fekk postopneri i 1877 med kyrkjesongar Olaus O. Dahle som første styrar. Fram til 1889 vart postadressa skriven «Vangsnæs». I 1973 fekk Vangsnes status som underpostkontor, og postkontor C i 1977. Postkontoret vart lagt ned i 1997.

Nese i Arnafjord på 1950-talet. Posten heldt til i det kvite huset oppe til høgre. Før det var det vesle huset med torvtak posthus. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Nese i Arnafjord på 1950-talet. Posten heldt til i det kvite huset oppe til høgre. Før det var det vesle huset med torvtak posthus. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Arnafjord

fekk postopneri i 1879 med dampskipsekspeditør Ole Larsen Hellen som første styrar. Fram til 1921 var namnet Arnefjord. I 1973 fekk det status som underpostkontor og i 1977 postkontor C, før det vart lagt ned i 1978 og innordna under Vik.

Sylvarnes

fekk postopneri i 1890. Det vart avløyst i 1972 av eit brevhus som vart lagt ned i 1974 og innordna under Vik.

Familien Straume hadde ansvaret for post og telefon i Framfjorden. Her er eit familieportrett frå 1969. Framme frå venstre Ingebjørg, Ragnvald og  Borghild. I midten Inga, Margit, Signy og Alfhild. Bak Håkon, Einar, Solveig og Olav, alle med etternamnet Straume. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Familien Straume hadde ansvaret for post og telefon i Framfjorden. Her er eit familieportrett frå 1969. Framme frå venstre Ingebjørg, Ragnvald og Borghild. I midten Inga, Margit, Signy og Alfhild. Bak Håkon, Einar, Solveig og Olav, alle med etternamnet Straume. Ukjend fotograf. Eigar: Vik lokalhistoriske arkiv/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Framfjorden

fekk postopneri i 1909 med lærar B. Straume som første styrar. Det fekk status som underpostkontor i 1973, og vart lagt ned i 1977.

Indrefjorden

fekk brevhus i 1926. Det fekk status som postopneri i 1958 og underpostkontor i 1973. Kontoret vart lagt ned i 1977 og innordna under Vik.

Finnafjord (Finden) på 1950-talet. © Fylkesarkivet.

Finnafjord (Finden) på 1950-talet. © Fylkesarkivet.

Finnafjord

(Finden) fekk såkalla brevhus II i 1938 med gardsarbeidar Lars L. Finden som styrar. Brevhuset vart lagt ned i 1974, og postadressa vart deretter Vik i Sogn.

Vetlesand

fekk brevhus II i 1957. Det vart lagt ned i 1974 og innordna under Vik.

Vikafjell

fekk eit såkalla brevhus II i 1961. Dette var eit sesongbrevhus som var ope frå 15. mai til ut august. Det vart lagt ned i 1974.

Fossefjell kafé på Vikafjellet hadde brevhus frå 1961 til 1974. Foto: Alf Solheim. Eigar: Botolv Skjerven/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Fossefjell kafé på Vikafjellet hadde brevhus frå 1961 til 1974. Foto: Alf Solheim. Eigar: Botolv Skjerven/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.06.2011