Hopp til innhold
X
Innhald

Posten i Bremanger

Davik i 1856 - to år før bygda fekk postopneri. Akvarell av J. L. Losting.

Davik i 1856 - to år før bygda fekk postopneri. Akvarell av J. L. Losting.

Smørhamn

fekk det første postopneriet i «gamle» Bremanger kommune i 1858 – same året som Fylkesbaatane starta rutene sine. Handelsmannen i Smørhamn, Rasmus Andreas Henrikson Lexau, vart første styrar. Men dette «Smørhavn» postopneri fekk kort levetid, for i 1860 overtok eit nytt postopneri i Kalvåg.

Henrik A. M. Vik var ein av postopnarane i Ålfoten. Foto frå Bremanger bygdebok.

Henrik A. M. Vik var ein av postopnarane i Ålfoten. Foto frå Bremanger bygdebok.

Davik

fekk postopneri i 1858 med sokneprest Christian Meyer som første styrar. Frå 1858 til 1889 vart postadressa skriven «Davigen», og frå 1889 til 1921 «Daviken». I 1973 vart det omklassifisert til underpostkontor og i 1977 til postkontor C.

Kalvåg

fekk postopneri i 1860 med Zakarias K. Frøien som første styrar. For resten av 1800-året var det sokneprest, lensmenn og lærarar som styrde postkontoret i Kalvåg. Heilt fram til 1920 hadde dette postkontoret i Kalvåg poststempelet «Bremanger». Bremangerpollen (sjå dette) postopneri overtok «Bremanger» som postadresse først i 1922. Kalvåg postopneri vart underpostkontor i 1973 og såkalla postkontor C i 1977.

Rugsund

fekk postopneri i 1876 med handelsmann Thomas A. Friis som første styrar. Kontoret endra status til underpostkontor i 1973 og til postkontor C i 1977. Det vart lagt ned i 1998.

Bremanger

fekk postopneri i 1876 med handelsmann S. Flamer som første styrar. Heilt fram til 1922 hadde kontoret poststempel «Bremangerpollen» fordi Kalvåg-kontoret la beslag på adressa «Bremanger» heilt fram til 1920. I 1973 fekk kontoret i Bremanger status som underpostkontor og i 1977 som postkontor C.

Bremangerpollen

– sjå Bremanger.

Hauge i Bremanger i 1960. Foto: Telemark Flyselskap AS. Eigar: Kurt Arne Hauge/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Hauge i Bremanger i 1960. Foto: Telemark Flyselskap AS. Eigar: Kurt Arne Hauge/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelkenes

fekk postopneri i 1877 med Knud A. Kjælkenæs som første styrar. På poststempelet stod «Kjælkenæs» fram til det vart endra til «Kjelkenes» i 1889. Kjelkenes-kontoret tente lenge som postopneri for fleire bygdelag i ytre del av Gulefjordane etter kvart som dei lokale brevhusa der vart nedlagde. Kontoret på Kjelkenes vart lagt ned i 1994 og innordna under postadressa Svelgen.

Ålfoten

fekk postopneri i 1878 med Elias M. Vik som første styrar. Frå 1878 og fram til 1891 var postadressa «Aalfot», frå 1891 til 1917 «Aalfoten» og sidan 1917 «Ålfoten». I 1973 vart det omgjort til underpostkontor, i 1977 til postkontor C og nedlagt i 1998.

Dombestein

fekk postopneri i 1887 med landhandlar Petter C. Wiese som første styrar. I 1889 vart stempelet endra frå «Dombesten» til «Domsten», og to år seinare til «Dombestein». I 1895 vart postopneriet lagt ned.

Berle

fekk postopneri i 1888 med Helge Hauge som første styrar. I 1973 fekk det status som underpostkontor og i 1977 som postkontor C. Det vart lagt ned i 1994. Sommaren 1990 var det også laga eit eige poststempel for brevhuset «Hornelen» i Berle.

Isane

fekk brevhus i 1892 med postadresse «Isene i Davik». Bygda fekk postopneri i 1895 med Ole T. Førde som første styrar. Fram til 1921 stod det «Isene» på poststempelet. I 1968 vart kontoret lagt ned og innordna under Davik.

Botnane

fekk postopneri i 1896 med Ole Mikal A. Sørbotten som første styrar. Fram til 1921 var postadressa «Botnene». I 1973 vart det omgjort til underpostkontor, i 1977 til postkontor C og nedlagt i 1994 og innordna under Svelgen.

Hennøystranda til venstre og Hennøy midt i biletet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hennøystranda til venstre og Hennøy midt i biletet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hennøystranda

Hennøen brevhus vart skipa i 1898. Det vart lagt ned i 1906, og i staden kom «Hennøstranden» postopneri med lærar B.E. Torheim som første styrar. I 1921 vart namnet endra til «Hennøystranda». Det fekk status som underpostkontor i 1973 og postkontor C i 1977. Kontoret vart lagt ned i 1991. Dei store sesongfiskeria i Frøysjøen på slutten av 1800-talet gjorde at ein mellombels skipa eit «Henø» postopneri som var i funksjon frå desember 1886 og fram til 15. januar 1887.

Skatestraumen

fekk brevhus i 1898. Dette vart omgjort til postopneri i 1906 med Han J. Klubben som første styrar. I 1921 vart namnet endra frå «Skatestrømmen» til «Skatestraumen». I 1973 fekk det status som underpostkontor og i 1977 postkontor C. Det vart lagt ned i 1998.

Rugsund brygge

fekk brevhus i 1908. Dette var ei spesialordning for dei som budde kring det gamle kremmarsetet som ligg på vestsida av Rugsundstraumen. Sjølve postopneriet «Rugsund» låg på den landfaste sida. I 1928 vart postadressa endra til «Rugsundøy». Brevhuset vart lagt ned i 1981 og innordna under Rugsund.

Rugsund handelsstad hadde ei tid eige brevhus. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Rugsund handelsstad hadde ei tid eige brevhus. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Rylandspollen

fekk brevhus i 1908. Det vart lagt ned i 1919 og bytt ut med eit postopneri der dampskipsekspeditør Kristian Ryland var første styrar. Kontoret vart lagt ned i 1967 og innordna under Bremanger.

Bortnen

fekk brevhus i 1915. I 1933 vart adressa endra frå «Bortne» til «Bortnen». Brevhuset vart lagt ned i 1987.

Leirgulen

fekk brevhus i 1916. Det vart lagt ned i 1946.

Svelgen

fekk postopneri i 1918 med gardbrukar Per B. Rise som første styrar. I 1979 fekk det status som postkontor C.

Novelandet

fekk brevhus i 1922 med poststempel «Nåvelandet». I 1933 vart dette endra til «Novelandet». Brevhuset vart lagt ned i 1967.

Iglandsvik hadde brevhus frå 1932 til 1962. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Iglandsvik hadde brevhus frå 1932 til 1962. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Iglandsvik

på Bremangerlandet fekk brevhus i 1932. Det vart lagt ned i 1962 og innordna under Bremanger.

Elde

fekk brevhus i 1938 med poststempel «Eldebygda». Det vart lagt ned i 1965 og innordna under Rugsund.

Dyrstadgrend

fekk brevhus i 1939. Det vart lagt ned i 1975 og innordna under Kjelkenes.

Nesbø

fekk brevhus i 1942 med poststempel «Nesbøstrand». I 1943 vart dette endra til «Nesbø». Det vart lagt ned i 1975 og innordna under Kjelkenes.

Endal

fekk brevhus i 1946, og i nokre veker hadde det poststempelet «Endalsgrend». Dette vart endra til «Endal i Nordfjord». Det vart lagt ned i 1968 og innordna under Davik.

Sørgulen

fekk brevhus i 1948. Det vart lagt ned i 1977 og innordna under Kjelkenes.

Indrehus

fekk brevhus i 1950. Det vart lagt ned i 1969 og innordna under Kjelkenes.

Indrehus. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Indrehus. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 03.05.2010