Hopp til innhold
X
Innhald

Riksveg 5 Naustdal-Florø

Brøytebil på Ramsdalsheia rundt 1950. Foto utlånt av Firda Sjåførforening.

Brøytebil på Ramsdalsheia rundt 1950. Foto utlånt av Firda Sjåførforening.

I 1937 gjekk eit knapt fleirtal i Sunnfjord samferdslenemnd inn for at ny riksveg frå Naustdal til Florø skulle byggjast over Ramsdalsheia i staden for å fylgje fjorden utetter. Eitt av argumenta vart at ei fjordline ville verte mykje lengre enn ein veg over fjellet til Agledal og Svarthumle på vestsida. Men i Naustedalen frå Indrekvam og opp til Ramsdalen hadde vegarbeidet starta alt i 1933 som naudsarbeid for arbeidslause.

Forsert av tyskarane

Under krigen sette tyskarane inn opptil 240 mann for å få bygt ferdig det siste riksvegstykket mellom Ramsdal på Naustdals-sida og Eikefjord på vestsida av fjellet.

Frå vegen over Ramsdalsheia på Naustdal-sida. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Frå vegen over Ramsdalsheia på Naustdal-sida. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

På same vis som i ytre Nordfjord, såg okkupasjonsmakta det som svært viktig strategisk å få vegsamband frå fjordbygdene lengre inn og ut til viktige kystsentra som Florø og Måløy.

Men tyskarane fekk lite glede av det nye vegsambandet Florø-Naustdal-Førde, for fjellvegen over Ramsdalsheia vart ikkje teken i bruk før i 1945.

Ramsdalsheitunnelen på Flora-sida. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ramsdalsheitunnelen på Flora-sida. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vegen over Ramsdalsheia vart nedlagd som riksveg då Naustdalstunnelen vart opna i 1995. Tunnelen under heia vart stengd for trafikk, men etter krav frå bygdefolk og hytteeigarar vart vegen og tunnelen opna att for sommartrafikk i 2006.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 13.12.2010