Hopp til innhold
X
Innhald

Riksveg 611 Naustdal-Vevring

På vegen mot Vevring får du dette flotte utsynet med Redalsgrend nærmast og Førdefjorden utover mot havet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

På vegen mot Vevring får du dette flotte utsynet med Redalsgrend nærmast og Førdefjorden utover mot havet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vegen frå Naustdal til Andal var ferdig i 1954. Vegbygginga langs fjorden utover til Andal vart i 1946 råka av pengemangel. For å hindre at 40 mann vart oppsagde, lånte kommunen 50.000 kroner til forskottering av anlegget. Vegen frå Naustdal var ferdig vestover til Frammarsvik tidleg på 1950-talet og til Helle i 1956. Helletunnelen som gav samband vestover til Redalen, vart opna i 1958. Vegsambandet Redal-Engebø-Vevring med tre tunnelar var ferdig i 1967.

Frå strekninga mellom Naustdal og Helle. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Frå strekninga mellom Naustdal og Helle. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Rundkøyring til Eikefjord

Sambandet frå Vevring til Horne var ferdig i 1947, og vegen vidare mot Stavang i Flora kommune var ferdig 1968. Rundkøyringa Naustdal-Stavang- Eikefjord-Naustdal kom ved opninga av Osstrupen bru i Høydalsfjorden i 1977. Frå 2009 har vegen fått omgjort statusen sin frå riksveg til fylkesveg. På riksvegen frå Naustdal til Vevring er det i alt seks tunnelar – nemnde frå aust mot vest:

  • Frammarsviktunnelen 76 meter
  • Andaltunnelen 30 meter
  • Helletunnelen 428 meter
  • Redaltunnelen 379 meter
  • Grytatunnelen 272 meter
  • Vevringtunnelen 630 meter.
  • Vevringtunnelen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

    Vevringtunnelen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 13.12.2010