Hopp til innhold
X
Innhald

Rutebilane i Vik

Dette er første lastebilen i Vik. Eigar og sjåfør Leiv Larsen sit framme på panseret. Mannen som står på lasteplanet er Helge Turvoll. Dei andre har vi ikkje namn på. Ukjend fotograf. Eigar: Marit Skrenes/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Dette er første lastebilen i Vik. Eigar og sjåfør Leiv Larsen sit framme på panseret. Mannen som står på lasteplanet er Helge Turvoll. Dei andre har vi ikkje namn på. Ukjend fotograf. Eigar: Marit Skrenes/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Sogn Billag L/L starta rutedrift i Vik i 1942. Då overtok dei transportforretninga som Leiv Larsen og seinare broren Finn hadde drive sidan 1928.
Leiv Larsen var den første som eigde bil i Vik, og i 1930 starta han drosje med ein bil som han kjøpte frå ein norsk-amerikanar som var heime og viste fram «dollargliset» sitt. Finn Larsen vart avdelingsstyrar for Sogn Billag. Første tida vart lastebilar med benkar på lasteplanet nytta til rutekøyring. I 1946 kom første bussen til Vik.

Ragnvald Nilsen var den første tilsette sjåføren i Sogn Billag i Vik. Her er han fotografert tidleg på 1950-talet. Foto frå Pridlao. Ukjend fotograf. Eigar: Johs. Brekke.

Ragnvald Nilsen var den første tilsette sjåføren i Sogn Billag i Vik. Her er han fotografert tidleg på 1950-talet. Foto frå Pridlao. Ukjend fotograf. Eigar: Johs. Brekke.

Sogn Billag dreiv også drosjane i Vik (og Sogndal) fram til 1952. Billaget starta faste ruter over den nyopna Vikafjellsvegen i 1957 med fire daglege ruter.

Bussen til Voss er klar til avgang. Ukjend fotograf. Eigar: Sogn Billag.

Bussen til Voss er klar til avgang. Ukjend fotograf. Eigar: Sogn Billag.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 08.06.2011