Hopp til innhold
X
Innhald

Samferdsle i Luster

Sognefjellsvegen med utsyn mot Smørstabbtindane. Foto Normann. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Sognefjellsvegen med utsyn mot Smørstabbtindane. Foto Normann. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Ein av dei eldste køyrevegane i Sogn gjekk mellom Solvorn/Hafslo og Nagløyri ved Barsnesfjorden ved Sogndal. Frå gamal tid har vegen over Sognefjellet vore hovudsambandet mot Vestlandet for dalfolket i Ottadalen. Elles var det drifte- og handelsvegar mellom Jostedalen og Nordfjord over bréen, og frå Kroken til Øvre Årdal.

Gamle ferdsle- og driftevegar i Luster

Frå gamalt av har det vore ferdsel over Sogndejellet, og mellom Jostedalen og Nordfjord var det samkvem over brén.

Køyrevegar i Luster

I 1848 vart det råd å køyre med hest og kjerre frå Sogndal til Marifjøra.

Rutebilselskap i Luster

Dei første bilrutene mellom Sogndal og Hafslo/Gaupne/Jostedal vart starta i 1916.

Tre bilar med tilsette frå Halvard Drægni AS på Hermansverk på utflukt. Biletet er teke ved Turtagrø. Ukjend fotograf. Eigar: Sogndal Sogelag/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Tre bilar med tilsette frå Halvard Drægni AS på Hermansverk på utflukt. Biletet er teke ved Turtagrø. Ukjend fotograf. Eigar: Sogndal Sogelag/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Ferdsla til Veitastrond

Stor rasfare langs Veitastrondsvatnet har gjort det utfordrande å ferdast til og frå bygda, og veitastrendingane har lært seg å improvisere.

Ferdsla på fjorden i Luster

Døsen i Luster fekk rutestopp då dei første rutene til Fylkesbaatane starta i 1858.

I dag er bilferja Urnes som går mellom Solvorn og Ornes den einaste båtruta i Luster. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

I dag er bilferja Urnes som går mellom Solvorn og Ornes den einaste båtruta i Luster. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Jernbaneplanar gjennom Jostedalen

Jernbane i lang tunnel under Handspiki frå Jostedlaen til Ottadalen var mellom dei store jernbaneplanane tidleg på 1900-talet.

Planar om flyplass i Gaupne

På 1970-talet var det på tale å byggje ein flyplass på Grandane i Gaupne.

Posten i Luster

Solvorn og Luster var dei to første bygdene som fekk postkontor. Det skjedde i 1841.

Telefon i Luster

I 1899 fekk dei åtte første bygdene i noverande Luster kommune rikstelefon. Først 24 år seinare kom turen til Veitastrond.

På slutten av 1930-talet måtte ein del telefonstolpar flyttast då Sognefjellsvegen vart bygd. Det var arbeidslaget til Johannes Kleppe som tok seg av arbeidet. Karane på biletet er frå venstre Sigurd Nistad frå Fjaler, Lorents Strandos og Øyvind Mølmesdal, begge frå Lavik. Ukjend fotograf. Eigar: Ron Overdevest/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På slutten av 1930-talet måtte ein del telefonstolpar flyttast då Sognefjellsvegen vart bygd. Det var arbeidslaget til Johannes Kleppe som tok seg av arbeidet. Karane på biletet er frå venstre Sigurd Nistad frå Fjaler, Lorents Strandos og Øyvind Mølmesdal, begge frå Lavik. Ukjend fotograf. Eigar: Ron Overdevest/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 11.04.2011