Hopp til innhold
X
Innhald

Skiping av Fylkesbaatane

I 1858 vart Nordre Bergenhus Amts Dampskibe (NBAD) skipa, det første fylkeseigde ruteselskapet i landet. I 1919 vart namnet endra til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF).

Fylkesbaatane - skipinga av Nordre Bergenhus Amts Dampskibe i 1858 er i historisk perspektiv framleis det viktigaste vedtaket som er gjort av fylkestinget i Sogn og Fjordane: - Fylkesbaatane knytte fjord- og kystbygder til Bergen med faste ruter og revolusjonerte samferdsla også innanfor fylket. Dei gjorde det m.a. mogeleg å få selt ferske landbruksvarer i Bergen, og opna for ei ny og lønsam næring: Turismen.

På Lærdalsøyri budde to av dei som skulle gjere opptaket til skiping av det fylkeseigde dampskipsselskapet.

Den eine var amtmann Michael Conrad Sophus Emil Aubert i Nordre Bergenhus, og den andre var den mektige handelsmannen på Lærdalsøyri, Jan Henrik Nitter Hansen. Dei allierte seg med ein annen stor «samfunnsbyggjar», sokneprest Harald Ulrik Sverdrup i Balestrand.

Kong Olav V talar til dei frammøtte på kaien på Hermansverk under jubiléet for Fylkesbaatane i 1958. (Foto: Norsk Film/NRK).

Kong Olav V talar til dei frammøtte på kaien på Hermansverk under jubiléet for Fylkesbaatane i 1958. (Foto: Norsk Film/NRK).

Skipa i Førde

På ekstraordinært møte i amtsformannskapet i tingstova i Sjøahola i Førde den 27.–28. november 1857 fatta amtsformannskapet vedtak om å skipe Fylkesbaatane og skaffa to dampskip til fart mellom Nordre Bergenhus amt og Bergen. Det første skipet, «Framnæs», vart sett i rute på strekninga Bergen-Lærdalsøyri. Opningsturen gjekk 2. desember 1858, på skipingsdagen til Nordre Bergenhus Amts Dampskibe.

Kai og pakkhus i Lærdal

I 1864 vart gjestgjevar og handelsmann Jørgen Chr. Lindstrøm dampskipsekspeditør. Han bygde kai og pakkhus på Habben, der hovudkaia i Lærdal ligg idag. Seinare vart det bygt kafé og overnattingsplass på Habben, der folka på ekspedisjonen også vaska skittentøy for rutebåtane.

Les meir om Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 10.08.2018