Hopp til innhold
X
Innhald

Stamvegen Oslo-Bergen

Då Lærdalstunnelen vart opna kunne folk køyre mellom Oslo og Bergen utan å måtte ta ferje. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Då Lærdalstunnelen vart opna kunne folk køyre mellom Oslo og Bergen utan å måtte ta ferje. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Etter hard strid mellom vegalternativa over Hardangervidda, Aurland-Hallingdal og Lærdal-Valdres, vedtok Stortinget i 1992 at den framtidige stamvegen mellom Oslo og Bergen skulle gå over Filefjell.

Dåverande samferdsleminister Kjell Opseth får mykje av æra for at Filefjells-alternativet vann. For å vinne fleirtal, lova han SV å framskunde bygging av jernbane i tunnel direkte mellom Oslo og Hønefoss, den såkalla Ringeriksbanen.

Dei store tunnelane Flenja-Langhuso og Gudvangatunnelen i Aurland vart opna tidleg på 1990-talet.

Rundkøyringa på Håbakken der E16 tek av til venstre mot Lærdalstunnelen, og riksveg 5 går rett fram mot Lærdalsøyri og Fodnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Rundkøyringa på Håbakken der E16 tek av til venstre mot Lærdalstunnelen, og riksveg 5 går rett fram mot Lærdalsøyri og Fodnes. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdalstunnelen - verdas lengste

I november 2000 kunne kong Harald opne Lærdalstunnelen - verdas lengste vegtunnel.

Ny europaveg gjennom Lærdal

Etter at Lærdalstunnelen opna i 2000, auka trafikken sterkt, og vegen gjennom Lærdalsdalen er blitt gradvis utbetra og forkorta, m.a. med fleire nye tunnelar.

TV-opptak i samband med at Seltatunnelen på E16 i Lærdalsdalen vart opna i 2003. Ein av bilane til Lærdal Automobilselskap frå ca. 1920, restaurert av Kåre Hovland, var sentral i opningsseremonien. Foto: Arild Nybø, NRK.

TV-opptak i samband med at Seltatunnelen på E16 i Lærdalsdalen vart opna i 2003. Ein av bilane til Lærdal Automobilselskap frå ca. 1920, restaurert av Kåre Hovland, var sentral i opningsseremonien. Foto: Arild Nybø, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 11.05.2011