Hopp til innhold
X
Innhald

Telefon og telegraf i Stryn

Arbeid med telefonline over Strynefjellet i 1938. Det er Aslaug Ødegård frå Ørskog som har klatra til topps i stolpen. Ukjend fotograf. Eigar: Aslaug Ødegård Schei/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Arbeid med telefonline over Strynefjellet i 1938. Det er Aslaug Ødegård frå Ørskog som har klatra til topps i stolpen. Ukjend fotograf. Eigar: Aslaug Ødegård Schei/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Dette er dei opplysningane som førebels er tilgjengelege. Alle stadene som er nemnde nedanfor, hadde lokal telefonsentral.

Før det statseigde Telegrafverket løyste inn det private telefonnettet i Stryn frå ca. 1907, var det det private «Sønd og Nordfjords Telefonselskab / Sønd og Nordfjords Aktietelefonselskab» som bygde og dreiv telefonnettet.

Selskapet fekk konsesjon første gong i 1892. Dei private sentralane vart nedlagde då abonnentane vart knytte til rikstelefonnettet.

Tonning

i Stryn sentrum fekk telefon frå 1893 og rikstelefon frå 1907. Under 2. verdskrig var rikstelefonsentralen i Stryn rekna som strategisk viktig. På etterjulsvinteren 1945 var det ei prioritert oppgåve for Milorg-gruppa Snowflake i Nordfjord å sikre telefonsentralen i Stryn mot øydelegging av tyskarane når dei trekte seg tilbake. Men kapitulasjonen den 8. mai gjekk roleg og utan øydleggingar slik som ein opplevde då tyskarane trekte seg ut av Finnmark.

Visnes

ved dampskipskaia i Stryn fekk privatelefon i 1893.

I dette huset var det telefon- og telegrafsentral i Stryn. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I dette huset var det telefon- og telegrafsentral i Stryn. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Faleide

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Langeset

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Sindre

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Utvik

fekk privattelefon i 1892-1893 og rikstelefon i 1906. Telefonen der vart automatisert i 1984.

Innvik

fekk privatteleon i 1892-1893 og rikstelefon i 1906. Automatisert i 1980.

Loen

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

I dette huset som tilhøyrde Rasmus Yri var det postkontor og telefonsentral i Olden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I dette huset som tilhøyrde Rasmus Yri var det postkontor og telefonsentral i Olden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Olden

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Årholen

fekk privattelefon i 1895 og rikstelefon i 1909.

Vanberg

i Olden fekk privattelefon i 1895. Stasjonen vart lagd ned i 1909.

Ulvedal

fekk privattelefon i 1895. Stasjonen vart lagd ned i 1909.

Sølvberg

fekk privattelefon i 1896 og rikstelefon i 1909.

Blakset

fekk privattelefon 1896 og rikstelefon i 1909.

Fjellkårstad

fekk privattelefon 1896.

Vik

fekk privattetelfon i 1896.

Ytre Eide

fekk privattelefon i 1896.

Gjørven

fekk privattelefon i 1896.

Lunde

Lunde

fekk privattelefon i 1896.

Mindresunde

fekk privattelefon i 1896.

Meland

fekk privattelefon i 1896.

Erdal

fekk privattelefon i 1896

Fosnes

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Klevnes

fekk privattelefon i 1896 og rikstelefon i 1909.

Årnes

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Hjelle fekk telefon i 1896. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjelle fekk telefon i 1896. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hjelle

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896

Skåre

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Hopland

fekk privattelefon i 1899 og rikstelefon i 1909.

Rand

fekk privattelefon i 1896.

Robjørgane

fekk privattelefon i 1896.

Svarstad

fekk privattelefon i 1899.

Videsæter

på Strynefjellet fekk privattelefon i 1906.

Andre registerte stasjonar som vi saknar fleire opplysningar om, var Oldedalen, Oldevatn og Tistam.

Telefonarbeidarar på Strynefjellet i 1938. Inne i bilen sit karen som leia arbeidslaget, Kristen Leite. På lasteplanet ser vi frå venstre Olav Leite, Antorn Horn, Olav B. Humborstad, Marta Myklebust, Aslaug Ødegård og Kristian Horn. Framfor bilen står sjåføren, som vi dessverre ikkje har namnet på.  Ukjend fotograf. Eigar: Aslaug Ødegård Schei/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Telefonarbeidarar på Strynefjellet i 1938. Inne i bilen sit karen som leia arbeidslaget, Kristen Leite. På lasteplanet ser vi frå venstre Olav Leite, Antorn Horn, Olav B. Humborstad, Marta Myklebust, Aslaug Ødegård og Kristian Horn. Framfor bilen står sjåføren, som vi dessverre ikkje har namnet på. Ukjend fotograf. Eigar: Aslaug Ødegård Schei/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 10.03.2011