Hopp til innhold
X
Innhald

Telefonen i Fjaler

Dale på slutten av 1800-talet. Først i 1902 fekk bygda telefonsamband med omverda.

Dale på slutten av 1800-talet. Først i 1902 fekk bygda telefonsamband med omverda.

Dale

Med unntak av den såkalla «fiskeritelegrafen» som vart bygd til Florø i 1861 (sjå Fiskeritelegrafen varsla sild), og nokre år seinare til Kalvåg og andre fiskevær ikring, så låg dei ytre distrikta i Sogn og Fjordane mange år etter dei indre fjordbygdene i utbygging av telegraf og telefon.

Dette hadde samanheng med at dei inste bygdene i Sogn drog fordeler av at ei av landets første telegrafliner, Bergen-Oslo, vart bygd gjennom Lærdal-Aurland alt i 1858, og bygdene langs lina hengde seg på. Dessutan låg viktige embetsgardar og militære eksersisplassar i eit belte nord-sør i midtre del av fylket, og desse punkta vart prioriterte i neste omgang av telegrafutbygginga.

Elles vart mange lokale telefonnett i dei indre fjordstroka bygde av private telefonselskap som seinare overlet installasjonane til det statlege telegrafverket. Det var først då det vart bygd rikstelefonline til Førde i 1902 at Dale og bygdene ikring vart kopla til telefonnettet. Dette skjedde samstundes i Bygstad. Dale vart automatisert i 1983.

Dalstunet i 1914, med bokhandelen til Skaar, Sørebø-butikken og Grøvlen-butikken. Foto: K. Knudsen. ©Knudsen-samlingen, UBB.

Dalstunet i 1914, med bokhandelen til Skaar, Sørebø-butikken og Grøvlen-butikken. Foto: K. Knudsen. ©Knudsen-samlingen, UBB.

Leitet

fekk rikstelefon i 1903.

Straumsnes

fekk rikstelefon i 1903.

Flekke

fekk rikstelefon i 1903.

Skår

ved Bygdavågen (Folkestad) fekk rikstelefon i 1914. Denne lina kom sørafrå Lifjorden og Sørbøvåg.

Loneland

fekk rikstelefon i 1919.

Guddal

fekk rikstelefon i 1920. Stasjonen vart lagd ned i 1972.

Heggheim

fekk rikstelefon i 1920.

Hovlandsdal

fekk rikstelefon i 1920.

Fure

fekk rikstelefon i 1922 og vart automatisert i 1983.

Gjølanger

fekk rikstelefon i 1922.

Halsnes

fekk rikstelefon i 1922.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 20.10.2010