Hopp til innhold
X
Innhald

Veg over Straumen og Askvika

Askvika med brua som vart bygd i 1987 etter protestar frå naturvernhald. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Askvika med brua som vart bygd i 1987 etter protestar frå naturvernhald. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Aust for Askvoll sentrum ligg eitt av dei største våtmarksområda i Noreg. Ut mot fjorden i vest heiter det Askvika. Så smalnar det inn til Straumen, og går nordover i ein lang og grunn fjordarm som heiter Kyllaren.

Fordi våtmarkene er av vital betydning for m.a. vadefugl på trekk, vart våtmarksområda verna i 1982. Men for bygdefolket har denne grunne «fjordarmen» vore eit kommunikasjonsmessig hinder mellom Olset-området og Askvoll sentrum.

Første brukrav i 1857

Første gongen det vart reist krav om veg bru over Kyllaren, var i 1857. Folk i Straumen og Loftheim baud seg til å yte dugnadsinnsats for å få brua over Straumen bygd. Men den kom ikkje før på 1880-talet i samband med at det vart bygd veg frå Askvoll sentrum til Eidsvika ved Eidsfjorden.

Nye bruer

Ny bru vart bygd ca. 1910 på den staden der riksvegbrua ligg i dag. Brukara er fundamenterte på einestokkar, slik at dei ikkje skal sige i leira.

Fylling over Askvika

Etter langvarige konfliktar mellom naturvern og kommunen vart det bygd vegsamband med bru og steinfylling over Askvika lenger sørvest i 1987.

Brua over Straumen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Brua over Straumen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 18.06.2010