Hopp til innhold
X
Innhald

Vegar i Fjaler

Fylkesveg 57 er hovudvegen for Fjaler kommune. Framleis i 2010 har vegen svært vekslande standard. Dette er frå ei strekning som er utbetra, ved Sagevika på grensa mot Gaular. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Fylkesveg 57 er hovudvegen for Fjaler kommune. Framleis i 2010 har vegen svært vekslande standard. Dette er frå ei strekning som er utbetra, ved Sagevika på grensa mot Gaular. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Gamle ferdslevegar i Fjaler

Mellom Guddal og Lavik/Lavikdalen gjekk det i gamal tid fleire kløvjevegar. Den Trondhjemske Postvei vart bygt gjennom fylket i 1795.

Brua over Gallefoss i Guddal. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Brua over Gallefoss i Guddal. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Guddal-Vadheim

Guddals-folket sette fram dei første krav om skikkeleg veg til fjorden i Flekke på 1830-talet. Vegen Rennestraum-Lassevik var ferdig 1885, Lassevik-Engen 1897, og først kring 1912 var vegen fullført til Heggheim inst i Guddalen.

Frå Vadheim-sida vart vegen bygt til Ullebø i 1927, men samanhengande veg frå Guddal i Fjaler til Vadheim kom først i 1972.

Nautsundbrua på fylkesveg 57 mellom Flekke og Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Nautsundbrua på fylkesveg 57 mellom Flekke og Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Dale-Flekke-Leirvik

- sjå Den trondhjemske Postvei i Fjaler.

Håland-Tømmerbakke

Mellom Håland og Tømmerbakke vart det bygt bygdeveg i 1902.

Fylkesveg 607 frå Øen

i Hyllestad til Hellevik i Fjaler kommune vart opna i 1908.

Bygging av Paradisbrua på veganlegget mellom Osen og Dale. Vegen var ferdigbygd i 1958. Foto: Dagfinn Reiakvam. ©Fylkesarkivet.

Bygging av Paradisbrua på veganlegget mellom Osen og Dale. Vegen var ferdigbygd i 1958. Foto: Dagfinn Reiakvam. ©Fylkesarkivet.

Vegen Osen-Dale

vart opna i 1958, etter arbeid på veganlegget sidan 1937. Fram til 1958 var det berre sjøvegen som knytte Fjaler til resten av Sunnfjord (sjå: Ferdsla på fjorden i Fjaler), fordi det heller ikkje var veg langs Sognefjorden mellom Lavik og Vadheim før i 1958.

Veg Flekke-Fure

vart opna i 1959. Mellom Gjølanger og Hellevik vart det bygt ny veg i 1971, og på den eldste strekninga mellom Tysse og Flekke vart det bygt ny veg i 1975.

Fylksveg 607 ved Solheim, med bru over Flekkevassraget. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fylksveg 607 ved Solheim, med bru over Flekkevassraget. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Straumsnes

fekk vegsamband med omverda først i 1971, sjølv om vegarbeidet hadde starta i 1948.

Lammetunbrua. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lammetunbrua. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lammetunbrua

vart opna i 1983, og er ei hengebru som vart flytta frå Hvåra ved Larvik. Brua vart gjennom pressa tilbydd gratis til den som ville rive ho. Dei fem familiane på den veglause øya ytst i Fjaler slo til, og med eigenkapital og støtte frå kommunen vart brua flytta frå Austlandet og montert over det smale sundet som skilde øya frå fastlandet.

«Kystvegen»

frå Laberg i Hyllestad kommune til Folkestad i Fjaler kommune vart opna i 1989.

Steinsetvatnet med vegen mellom Guddal og Sande på andre sida av vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Steinsetvatnet med vegen mellom Guddal og Sande på andre sida av vatnet. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vegen Guddal-Solås

i Gaular kommune vart opna i 2006, og er 9,2 kilometer lang.

Kampen om Dalsfjordsambandet

I 1975 starta arbeidet på veg innover nordsida av Dalsfjorden frå Eikenes, men arbeidet vart stansa. Først i 2010 kom det i gang att.

Frå Eikenes ferjekai kan vi skimte den påbyrja vegen innover nordsida av Dalsfjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Frå Eikenes ferjekai kan vi skimte den påbyrja vegen innover nordsida av Dalsfjorden. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 01.11.2010