Hopp til innhold
X
Innhald

Vegar i Vågsøy

På dette biletet, som er teke ved vegkrysset i austenden av Refvikvatnet, ser vi både den gamle og den nye vegen til Kvalheim oppe i fjellsida, den nyaste øvst. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På dette biletet, som er teke ved vegkrysset i austenden av Refvikvatnet, ser vi både den gamle og den nye vegen til Kvalheim oppe i fjellsida, den nyaste øvst. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Veg over Maurstadeidet

Vegen over Maurstadeidet mellom Bryggja og Åheim vart opna 1866.

Veg Raudeberg-Refvik

kom i 1877.

Raudeberg-Kvalheim

Før denne vegen vart opna i 1880, vert det fortalt om strabasiøse reiser for folket på Kvalheim når dei skulle gravleggje folket sitt på gravstaden i Røysa på Raudeberg.

Bygdevegane på Fastlandet

Vegen i Rimstaddalen vart bygd kring 1890.

Fiskeriveg Vågsvåg–Torskangerpoll

I 1892 vart det bygd ein såkalla «fiskeriveg» mellom Vågsvåg og Torskangerpoll.

Gate 1 i Måløy

Hovudvegen frå Sæternes til Gottebergshammaren vart opna i 1902. Denne vegstubben er i dag kjend som Gate 1.

Vedvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vedvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Rundkøyringa i Nord-Vågsøy

Raudeberg-Halsør-Vedvik-Refvik-Raudeberg vart opna i 1902. Då hadde Refvik hatt vegsamband til Raudeberg sidan 1877.

Vegen Måløy-Raudeberg

vart opna i 1923. Denne vegen var smal og fleire stader utsett for ras. I 2007 vart vegen opprusta for over 100 millionar kroner til tofelts veg, m.a. med ein 660 meter lang tunnel gjennom fjellhammaren Skåra.

Skåratunnelen på vegen mellom Måløy og Raudeberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Skåratunnelen på vegen mellom Måløy og Raudeberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hamneproblem gav veg til Kråkenes

Vegen til Kråkenes vart bygd i åra 1933-38. På 1990-talet vart det bygt ny veg til bygda.

Vegen Måløy–Vågsvåg

vart opna i 1938.

Riksveg 15 Måløy-Nordfjordeid

Riksvegsambandet frå Nordfjordeid vestover var ferdig til Haus 1928. Derfrå gjekk det ei båtrute/ferje til Maurstad. Seinare er vegen bygd ut til tofelts ferjefri veg.

Vegen mellom Almenning og Selje går gjennom bygda Runderheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vegen mellom Almenning og Selje går gjennom bygda Runderheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Veg Almenning-Selje

vart opna i 1967 – Les meir om vegsambandet mot Selje i artikkelen Ny riksveg utan fjellkryssing i 1966 under Selje kommune.

Måløybrua opna i 1973

– les meir i artikkelen Riksveg 15 Måløy-Nordfjordeid.

Måløy med Måløybrua sett frå Kletten. Foto: Arild Nybø, NRK.

Måløy med Måløybrua sett frå Kletten. Foto: Arild Nybø, NRK.

Vegane på Husevågøya

I 1975 vart det bygt veg Ramsevik-Tytingvåg-Krabbestig.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 27.10.2011