Hopp til innhold
X
Innhald

Vegar i Vågsøy

På dette biletet, som er teke ved vegkrysset i austenden av Refvikvatnet, ser vi både den gamle og den nye vegen til Kvalheim oppe i fjellsida, den nyaste øvst. Foto: Ottar Starheim, NRK.

På dette biletet, som er teke ved vegkrysset i austenden av Refvikvatnet, ser vi både den gamle og den nye vegen til Kvalheim oppe i fjellsida, den nyaste øvst. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Veg over Maurstadeidet

Vegen over Maurstadeidet mellom Bryggja og Åheim vart opna 1866.

Veg Raudeberg-Refvik

kom i 1877.

Raudeberg-Kvalheim

Før denne vegen vart opna i 1880, vert det fortalt om strabasiøse reiser for folket på Kvalheim når dei skulle gravleggje folket sitt på gravstaden i Røysa på Raudeberg.

Bygdevegane på Fastlandet

Vegen i Rimstaddalen vart bygd kring 1890.

Fiskeriveg Vågsvåg–Torskangerpoll

I 1892 vart det bygd ein såkalla «fiskeriveg» mellom Vågsvåg og Torskangerpoll.

Gate 1 i Måløy

Hovudvegen frå Sæternes til Gottebergshammaren vart opna i 1902. Denne vegstubben er i dag kjend som Gate 1.

Vedvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vedvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Rundkøyringa i Nord-Vågsøy

Raudeberg-Halsør-Vedvik-Refvik-Raudeberg vart opna i 1902. Då hadde Refvik hatt vegsamband til Raudeberg sidan 1877.

Vegen Måløy-Raudeberg

vart opna i 1923. Denne vegen var smal og fleire stader utsett for ras. I 2007 vart vegen opprusta for over 100 millionar kroner til tofelts veg, m.a. med ein 660 meter lang tunnel gjennom fjellhammaren Skåra.

Skåratunnelen på vegen mellom Måløy og Raudeberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Skåratunnelen på vegen mellom Måløy og Raudeberg. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hamneproblem gav veg til Kråkenes

Vegen til Kråkenes vart bygd i åra 1933-38. På 1990-talet vart det bygt ny veg til bygda.

Vegen Måløy–Vågsvåg

vart opna i 1938.

Riksveg 15 Måløy-Nordfjordeid

Riksvegsambandet frå Nordfjordeid vestover var ferdig til Haus 1928. Derfrå gjekk det ei båtrute/ferje til Maurstad. Seinare er vegen bygd ut til tofelts ferjefri veg.

Vegen mellom Almenning og Selje går gjennom bygda Runderheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vegen mellom Almenning og Selje går gjennom bygda Runderheim. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Veg Almenning-Selje

vart opna i 1967 – Les meir om vegsambandet mot Selje i artikkelen Ny riksveg utan fjellkryssing i 1966 under Selje kommune.

Måløybrua opna i 1973

– les meir i artikkelen Riksveg 15 Måløy-Nordfjordeid.

Måløy med Måløybrua sett frå Kletten. Foto: Arild Nybø, NRK.

Måløy med Måløybrua sett frå Kletten. Foto: Arild Nybø, NRK.

Vegane på Husevågøya

I 1975 vart det bygt veg Ramsevik-Tytingvåg-Krabbestig.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 27.10.2011