Hopp til innhold
X
Innhald

Vegen i Oldedalen

Vegen til Oldedalen var eit langvarig prosjekt. Det tok nesten 100 år før det var fullført. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vegen til Oldedalen var eit langvarig prosjekt. Det tok nesten 100 år før det var fullført. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Bygginga av vegen oppover Oldedalen gjekk i etappar frå midten av 1800-talet og bortimot 100 år. Dei øvste bygdene i Oldedalen fekk såleis ikkje vegsamband med bygda ved sjøen før i 1955.

Utbygginga var prega av at vatna i dalen lenge var den viktigaste ferdsleåra både for fastbuande og turistar og av skredfaren, særleg langs det øvste vatnet. Oldevatnet er forma som tre ”vatn” med smale sund imellom – på Eide og Sunde.

Om sommaren er det stor turisttrafikk på den smale og svingete Oldedalsvegen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Om sommaren er det stor turisttrafikk på den smale og svingete Oldedalsvegen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Veg frå fjorden til vatnet kom først

Den første vegstrekninga frå Sjøatunet ved elvemunningen og opp til Eide var ferdig i 1860. Den aukande turismen gjorde at ein deretter bygde veg i gjennom dei øvste bygdene frå Rustøen ved Oldevatnet til Briksdalen og bréen. Denne vegen vart bygd i åra 1886-1891. Dermed kunne ein frakte turistane i hestekarjol frå fjorden og opp til Eide. Der kunne turistane stige om bord i dampbåten ”Alda” eller andre av dei små turistbåtane og verte skyssa oppover Oldevatnet til Rustøen, og så derifrå til bréen i Briksdalen med hesteskyss.

Vegen frå Rustøen mot Briksdalen var ferdig alt i 1891. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vegen frå Rustøen mot Briksdalen var ferdig alt i 1891. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Samanhengande veg frå fjord til bre i 1955

Vegbygginga langs Oldevatnet frå inste Oldedalen til fjordbygda kom ikkje i gang før eit godt stykke inn på 1900-talet: Frå Rustøen og nedover til Yri var vegen ferdig i 1935. Kjellingbakken-Flåten var ferdig i 1940. Vegen mellom Sunde bru og Eide bru vart opna i 1950, og først i 1955 var det samanhengande veg langs heile Oldevatnet då strekninga frå Yri via Gytri til Flåten vart opna.

Ein av rastunnelane som er bygde på Oldedalsvegen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ein av rastunnelane som er bygde på Oldedalsvegen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Men mange stader var Oldedalsvegen svært utsett for snøskred. I 1963 vart det difor bygd ein betongtunnel under eit fonnløp i Sandvika, i 1975 under Fossvega og i 1988 ein tunnel i Svoragrova. I Sandvika vart det bygt røyrtunnel i 1989.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 25.01.2012