Hopp til innhold
X
Innhald

Bankar i Førde

Hovudkvarteret til Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Hovudkvarteret til Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Førde Sparebank

- sjå Sparebanken Sogn og Fjordane.

Sunnfjord Sparebank

- sjå Sparebanken Sogn og Fjordane.

Bergen Bank

skipa avdelingskontor i Førde 1970. Kontoret heldt første åra til i Bergegården, men bygde i 1984 eige bygg. Bergen Bank vart seinare fusjonert i Den norske Bank, som seinare har fått namnet DnB NOR. I 2010 flytta bankfilialen i Førde over Langebrua og inn i det då nybygde Storehagen Atrium. Same året gjekk Postbanken sine filialar i Sogn og Fjordane inn i DnB NOR.

Den norske Bank

- sjå Bergen Bank.

DnB NOR bygde avdelingskontoret sitt ved E39, men i 2010 flytta banken inn i nye lokale i Storehagen Atrium (sjå foto nedst på sida). Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

DnB NOR bygde avdelingskontoret sitt ved E39, men i 2010 flytta banken inn i nye lokale i Storehagen Atrium (sjå foto nedst på sida). Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vestlandsbanken

skipa avdelingskontor i Førde i 1982, med kontor i Bergehallen. I 1987 vart Vestlandsbanken innlemma i Fokus Bank. I 2007 kjøpte Sparebanken Vest opp alle Fokus-filialane i Sogn og Fjordane, også den i Førde.

Fokus Bank

- sjå Vestlandsbanken.

Postsparebanken

Postsparebanken

starta utlånsavdeling i Førde 1987. Banken er seinare omskipa til Postbanken. Men i 2010 gjekk Postbanken sine filialar inn i DnB NOR.

Postbanken

- sjå Postsparebanken.

Sparebanken Sogn og Fjordane

vart skipa i 1988.

Kreditkassen

opna avdeling i Førde i 1996. I 2000 vart Kreditkassen slegen saman med den nordiske storbanken Nordea, som elles i fylket har avdelingar i Måløy, Nordfjordeid, Stryn, Sandane og Florø.

Nordea

bank i Førde - sjå Kreditkassen.

Lokala til Sparebanken Vest i Handelshuset i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lokala til Sparebanken Vest i Handelshuset i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Sparebanken Vest

oppretta avdelingskontor i Førde i 2001. I 2007 overtok Sparebanken Vest alle Fokus Bank-avdelingane i fylket, også den i Førde. Sjå elles i artikkelen Sparebanken Vest om banken sine kontor elles i fylket.

Gjensidige Bank

skipa med hovudkontor i Førde i 2006 – sjå og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Såkornfondet

er namnet på eit halvoffentleg investeringsfond for nyskaping innan næringslivet i typiske utkantkommunar. Fondet si avdeling for Sør- og Vestlandet vart i 2006 lagt til Førde, og fekk frå starten kring 197 millionar kroner til rådvelde. Av dette gjekk Staten inn med 134 millionar - resten kjem frå private finansinstitusjonar.

Sparebank1 Midt-Norge

opna filial i Førde i 2008.

Sparebank1 Midt-Norge har kontora sine i Storehagen Atrium, som er bygd der meieriet i Førde stod. Også DnB NOR har filial i bygningen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Sparebank1 Midt-Norge har kontora sine i Storehagen Atrium, som er bygd der meieriet i Førde stod. Også DnB NOR har filial i bygningen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Warren Bank AS

opna meklaravdeling i Førde i 2010. Warren Bank er ein investeringsbank, og vart den første slike banken som etablerte seg i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 20.12.2010