Hopp til innhold
X
Innhald

Fiskarbonden og silda

Sildefiskarar i Gulafjorden på 1930-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Sverre H. Sande/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Sildefiskarar i Gulafjorden på 1930-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Sverre H. Sande/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På Byrknes har fiskarbonden fått sitt eige museum: I fleire hus og sjøbuer er det samla reidskapar, garnbruk og båtar som viser korleis mann og kone på småbruk langs kysten arbeidde og livnærte seg i gamle dagar.

Fiske frå småbåtar var eit hardt og farefullt liv. Det vitnar lista over dei tallause ulukkene i øykommunen om - sjå: Ulukker i Gulen.

Levering av sild til ein oppkjøpsbåt på Dingevågen på 1920-talet. Frå venstre Konrad Dingen, Mons Dingen og Mons Dingen senior. Foto: Thorvald Mongstad. Eigar: Gunhild Mongstad/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Levering av sild til ein oppkjøpsbåt på Dingevågen på 1920-talet. Frå venstre Konrad Dingen, Mons Dingen og Mons Dingen senior. Foto: Thorvald Mongstad. Eigar: Gunhild Mongstad/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

For fiskarbonden var det vanleg å delta i dei årlege sesongfiskeria. Særleg vintersildfisket med landnot. Langt innover Gulafjordane var det vanleg å eige sildenot, og gode kastevågar var gull verd. I 1937 vart det største sildesteng som er gjort i Gulen sett i Byrknesøyane. Fleire notlag frå Gulen, Solund og Hordaland stengde då inne mellom 45.000 og 50.000 hektoliter sild. Notbasane som dirigerte fangsten var Eilert E. Byrknes og Eilert Endresen.

Sildefiskarar i Gulafjorden på 1930-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Sverre H. Sande/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Sildefiskarar i Gulafjorden på 1930-talet. Ukjend fotograf. Eigar: Sverre H. Sande/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Elles var det også vanleg at fiskarar frå Gulen tok seg hyre på notbruk frå andre distrikt enn å utruste eige notbruk. Såleis var det kring 100 mann berre frå Brekke-området som år om anna vart hyrte som mannskap på landnotbruk i Solund.

Les meir om fiskeri og oppdrett i Gulen.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 28.07.2010