Hopp til innhold
X
Innhald

Forretningsfamilien Wolff i Leirvik

Tidlegare Wolffs Pensjonat i Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Tidlegare Wolffs Pensjonat i Leirvik. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I over 130 år har Wolff-familien prega handelen og utviklinga i Leirvik.

Johan Henrik Frantzen Wolff kom frå Manger i 1855 og starta i 1873 landhandel i Leirvik i eigedomar som han overtok etter Knut Kraft Holck (sjå denne). Wolff bygde også det store Wolffs Pensjonat og var post- og telegrafstyrar. Han var ordførar i 17 år.

Sonen Knut J. Wolff overtok både garden, dampskipsekspedisjonen, post, telefon, skysstasjonen og pensjonatet. Ein annan son, Johan Martin Wolff, overtok landhandelen. I 1943 kjøpte han handelsstaden etter broren Knut J. Wolff.

Knut J. Wolff saman med kona Emma og eldste sonen Erling i 1910. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet.

Knut J. Wolff saman med kona Emma og eldste sonen Erling i 1910. Ukjend fotograf. © Fylkesarkivet.

Handelen vart seinare overteken av Johans dotter Ingeborg og svigersonen Trygve Systad. Dei dreiv også bakeri. Denne forretninga hadde eige slakteri med produksjon av spekemat og pølser. Den handla også jordbruksprodukt frå bøndene, m.a. smør frå Bøfjord Smørlag.

I 1960 vart det bygt nytt forretningsbygg. Dale Samyrkelag ( sjå dette) hadde ei tid på 1980-talet filial i den gamle "Systad-butikken". I 1980 måtte det eldste forretningsbygget vike for utviding av riksvegen.

Forretningsbygget som Ingeborg og Trygve Systad sette opp i 1960. I dag har Sparebanken Sogn og Fjordane filial i huset. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Forretningsbygget som Ingeborg og Trygve Systad sette opp i 1960. I dag har Sparebanken Sogn og Fjordane filial i huset. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I tredje generasjon Wolff kom også Knuts Wolffs søner Erling, Carl og Knut jr. Erling Wolff overtok Wolffs Pensjonat, post og telefon, og han dreiv drosje. Ein del av hagen kring Wolffs Pensjonat måtte vike plassen då det nye Leirvik Senter vart bygd i 1986. Carl Wolff vart dampskipsekspeditør og dreiv lastebil og drosje, og stod også ansvarleg for bygging av den store kai- og ferjeteminalen i Rysjedalsvika tidleg på 1960-talet. (Les meir om striden kring ferjekaia i Rysjedalsvika under Samferdsle).

Knut Wolff jr. starta som radio- og sykkelforhandlar på 1930-talet, men bygde seinare sagbruk og byggjevareforretning; Knut Wolff AS. Knut og kona Marta dreiv også landhandel fram til 1984. Ørn Kristiansen overtok denne og dreiv "Ørnebua" i nokre år.

Byggjevareforretninga til Knut Wolff ved Bøelva. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Byggjevareforretninga til Knut Wolff ved Bøelva. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 29.09.2010