Hopp til innhold
X
Innhald

Fossekjøparane i Høyanger

Kraftstasjon og røyrgate i Gautingsdalen. Fallrettane i Gautingsdalsvassdraget vart kjøpte av Harald Larsen i 1905. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kraftstasjon og røyrgate i Gautingsdalen. Fallrettane i Gautingsdalsvassdraget vart kjøpte av Harald Larsen i 1905. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lunde & Ramsli

(advokat Sigurd Lunde, Bergen og ingeniør Einar Ramsli, Kyrkjebø) kjøpte i 1899 fallrettar kring Vadheim og Høyanger - sjå Lensmannsson og fossespekulant.

Advokat Johan Gran

Bergen kjøpte i 1899 fallrettar i vassdrag kring Høyanger - sjå Lensmannsson og fossespekulant.

Advokat Chr. Ameln

Bergen, kjøpte i 1902 fallrettane som Lunde & Ramsli hadde kjøpt i vassdraga kring Høyanger og Vadheim - sjå Konsul Larsen og stålverksplanen og Lensmannsson og fossespekulant.

Konsul Harald Larsen

kjøpte i 1905 fallrettar i Gautingsdals- og Eriksdalsvassdraga og vassfall kring Høyanger. Søkte i 1914 konsesjon for utbygging av kraftverk og start av eit stålverk i Høyanger. Måtte gje opp planane i 1915 og overlate fallrettane til Norsk Aluminium CO - NACO, som bygde ut i 1916. (Sjå elles Industribyen Høyanger m.a. Konsul Larsen og stålverksplanen, og Lensmannsson og fossespekulant).

Skotten Edgar Ashcroft og dansken J. Jørgensen

kjøpte fallrettane i Dyrneslielva i Vadheim i 1906 og bygde i 1907 Vadheim Elektrochemiske Fabrikker. Dei fyrste åra hadde fabrikken 60 tilsette.

Ingeniør Olaf Hagen

frå Oslo kjøpte i 1911 fallrettane i Østerbøvassdraget på Høyanger sørside. Selde i 1913 til direktør Alf Frantzen, Oslo, som også kjøpte Mjølsvikvassdraget i 1917. Han selde fallrettane seinare til kraftverk på Hordalandssida. (Sjå eigen artikkel om Stølsheimen.)

A/S Høyangsfaldene

- sjå Norsk Aluminium CO - NACO skipa i 1915.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 19.08.2010