Hopp til innhold
X
Innhald

Frislid Konfeksjon AS

Frislid-fabrikken i Øyane, bygd i 1972. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Frislid-fabrikken i Øyane, bygd i 1972. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Frislid Konfeksjonsfabrikk vart skipa i 1946 av Alf Frislid. Hovudprodukta har vore herrekonfeksjon.

Inn i Olden

Frislid bygde produksjonslokale og butikk på til saman 900 kvadratmeter ved Eidsgata i 1948. I 1972 vart fabrikken flytta til nye fabrikklokale på 1000 kvadratmeter i industrifeltet Øyane. Her er fabrikken seinare utvida til nær 5000 kvadratmeter gjennom fleire byggetrinn, og Frislid har hatt opptil 85 tilsette på det meste.

Inn i Olden

Sonen til grunnleggjaren, Jan Martin Frislid, tok over som dagleg leiar i 1975. Då Sunde Konfeksjon (sjå Industri-eventyret om Sunde-buksene og Ricco Vero) i Olden gjekk konkurs i 1989, overtok Frislid ei tid aksjemajoriteten i den nystarta verksemda i Olden i ein periode. I 2009 overtok Frislid Konfeksjon AS varemerket til Sunde.

I huset til venstre i Eidsgata heldt Frislid til dei to første åra.

I huset til venstre i Eidsgata heldt Frislid til dei to første åra.

Utflagging

Frå 1990 tok Frislid Konfeksjon til å flagge ut store delar av produksjonen, først til Polen, seinare Tsjekkia. I 2000 selde Jan Martin Frislid konfeksjonsfabrikken til det finske selskapet Turo Tailor, som i 2002 hadde kring 40 tilsette sysselsett på Eid. I 2013 var dette talet redusert til 15. I desember 2013 vart det slutt på all sying av dressar på Nordfjordeid, og fem av dei 15 miste arbeidet. I 2014 selde Jan Martin Frislid aksjane sine i Frislid Industribygg AS i Øyane til Øyane Invest AS.

Fabrikkbygningen som vart reist i 1948. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fabrikkbygningen som vart reist i 1948. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Herrebunader

Jan Martin Frislid har sidan starta produksjon av bunader i dei gamle fabrikklokala ved Eidsgata under namnet Frislid Herreekvipering. Etter kvart er herrebunader blitt hovudsatsinga, i 2012 blir det sydd 400 herrebunader av 30 ulike typar. Bunadsproduksjonen har etter kvart blitt ein viktig del av aktiviteten til Frislid Konfeksjon i Øyane.

Dagleg leiar Inge Per Smørdal i Frislid Herreekvipering med herrebunader. Foto: Vidar Gudvangen, NRK.

Dagleg leiar Inge Per Smørdal i Frislid Herreekvipering med herrebunader. Foto: Vidar Gudvangen, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 09.06.2015