Hopp til innhold
X
Innhald

Go-Fish

Go-Fish vart skipa 1996 av setjefisk-produsentane Gudmun Strømsnes (Haukå Settefisk) og Ola Braanaas (Firda Settefisk, Norddalsfjord). Selskapet kjøpte på kort tid opp store oppdretts- og setjefiskanlegg i Troms, på Sunnmøre, i Sogn og Fjordane og på Færøyane.

Gudmun Strømsnes eigde garden ved det gamle ferjeleiet på Haukå. Like ved gardstunet renn ei elv med friskt vatn ut i fjorden. Elvevatnet var grunnlaget då Gudmun Strømsnes, først i samarbeid med Kristen Strømmen frå Bremanger, starta setjefiskproduksjon.

Inne i Norddalsfjorden var Ola Braanaas saman med andre i gang med Firda Settefisk. Både Strømsnes og Braanaas sine anlegg vart etterkvart svært lønsame verksemder, og eigarane tente gode pengar. Dei starta først kvar for seg oppkjøpt av anlegg. I 1996 skipa dei selskapet Go-Fish A/S, med ein halvpart kvar. Med dette selskapet starta dei ein kvikk handlerunde. Det vart på kort tid eit av landets største lakseselskap:

I 1996-97 kjøpte Go-Fish Troms Seafarms som sat på seks matfiskkonsesjonar og to setjefiskkonsesjonar i Sør-Troms. Samstundes kjøpte dei to av dei største oppdrettsselskapa på Færøyane, Laksaling og Silaling. Same året fekk Go-Fish hand om Øyra laks i Herøy kommune og eit oppdrettsanlegg i Sande kommune, begge på Sunnmøre.

Store i eige fylke

Men likevel var oppkjøpsapetitten størst i eige fylke: I 1997 kjøpte også selskapet Haukå Settefisk oppdretts-anlegget til Bergen Fiskemat i Rognaldsvåg i Flora og Måløy-firmaet Kvalos Fiskefarm (med basis i det gamle selskapet Kvalheim & Co.). Med i Kvalos-kjøpet fylgde både mat og setjefiskkonsesjon, eit lakseslakteri på Davik (tidlegare eigd av brørne Myrvang), Vestlaks i Sande kommune på Sunnmøre og Aris Fiskefarm i Hyllestad.

Men ein like stor handel gjorde dei i Gunhildvågen i Flora, der Skaarfish eit år tidlegare hadde gått over ende: Kjell Inge Røkke hadde teke over Skaarfish, men var interessert i å selje. Skaarfish vart delt midt på: Hoddevik-brørne frå Måløy og deira selskap Global Fish kjøpte avdelinga for sild og makrell, og Go-Fish sikra seg laksedelen av anlegget.

Norway Seafarms

Men etter denne handlerunden var det på tide å rydde i namnejungelen, og på slutten av 1997 vart Go-Fish, Troms Sjøfarmer og Haukå Settefisk slegne saman under namnet Norway Seafarms. Som dotterselskap av Haukå Settefisk hadde Gudmun Strømsnes også med seg Frøylaks, Selje Havbruk og Sessalaks i Hellevik inn i Norway Seafarms.

I 1998 kom nye oppkjøpsrundar både på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane: Med kjøpet av Vanylven Stam & Settefisk fekk dei hand om to konsesjonar for matfisk, ein for stamfisk, ein settefiskkonsesjon og eit lakseslakteri, og i juli 1998 kjøpte Norway Seafarms Sognelaks i Leirvik i Sogn. På Færøyane sikra selskapet seg kontroll over halvparten av alle setjefiskkonsesjonar.

Ei tid var Domsteingruppa stor aksjonær i Norway Seafarms, man valde i 2005 å selje aksjane sine til skipsreiar John Fredriksen. I samband med omstrukturering mellom anlegga i Norway Seafarms vart det tradisjonsrike Svanøy Havbruk, som var starta av Svanøy Stiftelse på 1970-talet, lagt ned. I oktober 2005 vart Svanøy Havbruk starta opp på nytt av ei gruppe der Ola Sveen frå Svanøy, Skaar Norway (eigd av Helge Skaar – sjå Skaar & Co.) og Per Inge Tansø frå Florø er medeigarar.

Over til Pan Fish

Skaarfish-anlegget med lakseslakteri i Gunhildvågen skulle vise seg å vere dårleg forretning. Slakteriet vart stengt, og selskapet starta samarbeid med Domstein-konsernet med slakteri i den tidlegare hermetikkfabrikken ved Florø sentrum.

Våren 1999 selde Gudmun Strømsnes og Ola Braanaas Norway Seafarms til Pan Fish. Strømsnes vart leiar for den norske oppdrettsdivisjonen i Pan Fish og styremedlem i konsernet, men måtte trekkje seg då Pan Fish etter økonomisk krise vart teke over av bankane DnB og Nordea i 2003. Etter dei økonomiske vanskane og omorganiseringa av Pan Fish i 2002, leigde Strømsnes to setjefiskanlegg frå det kriseråka selskapet - det eine er hans opphavlege anlegg på garden hans på Haukå, og det andre er Aris AS i Hyllestad.

Les også om: Laksehovudstaden Florø.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 04.06.2008