Hopp til innhold
X
Innhald

Høyanger Samvirkelag

Coop Mega i Høyanger. Foto: Kjell Arvide Stølen, NRK.

Coop Mega i Høyanger. Foto: Kjell Arvide Stølen, NRK.

Høyanger Samvirkelag vart skipa i 1921 etter initiativ frå Høyanger faglege Samorg. Dei tok over lokala til A/S Høyanger Landhandleri frå 1916 (sjå Landhandlar i Høyanger). Laget starta med 122 medlemer. I 1923 freista private kjøpmenn i Høyanger å knekkje samvirkelaget ved å få alle grossistar i Bergen til å nekte å selje varer til laget. Samvirkelaget måtte difor ei tid få varer frå Trondheim. I 1950 var medlemstalet kome opp i 1160.

På dette biletet frå ca. 1930 ser vi samvirkelaget lengst til høgre, vegg i vegg med butikken til Johan Øren. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På dette biletet frå ca. 1930 ser vi samvirkelaget lengst til høgre, vegg i vegg med butikken til Johan Øren. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

I tillegg til assortert handel dreiv samvirkelaget bakeri, pølsefabrikk, slakteri og systove. Laget hadde på det meste tre filialar i tillegg til hovudbutikken, og sysselsette kring 70 personar. I år 2000 hadde samvirkelaget ei omsetning på 46 millionar kroner ved butikken i Høyanger. Namnet på laget vart skifta til Coop Høyanger.

Høyanger Samvirkelag hadde filial i dette huset på Sæbøtangen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Høyanger Samvirkelag hadde filial i dette huset på Sæbøtangen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Inn i Coop Vest

Coop Høyanger var lenge eitt av dei få frittståande samvirkelaga som var att i Sogn og Fjordane, men i 2012 vedtok eit medlemsmøte i laget at Coop Høyanger skal gå inn i Coop Vest BA (sjå Coop i Sogn og Fjordane).

Tilsette ved Høyanger Samvirkelag - truleg ein gong på 1920-talet. Midt i bakre rekkja står August Gunnarskog, som sat i styret for Høyanger Samvirkelag i 12 år. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Tilsette ved Høyanger Samvirkelag - truleg ein gong på 1920-talet. Midt i bakre rekkja står August Gunnarskog, som sat i styret for Høyanger Samvirkelag i 12 år. Foto: Eugene Nordahl-Olsen. Eigar: Hydro/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 21.01.2014