Hopp til innhold
X
Innhald

Industri og verkstader i Høyanger

Sidan 1919 har det vore skipa ut aluminium frå Høyanger. Her er det Wilson-båten Lindo som blir lasta med metallet som har gitt Noreg verdfulle eksportinntekter. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Sidan 1919 har det vore skipa ut aluminium frå Høyanger. Her er det Wilson-båten Lindo som blir lasta med metallet som har gitt Noreg verdfulle eksportinntekter. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Shoddyfabrikken i Vadheim

Peder Larsen starta i 1872 ein liten shoddyfabrikk ved Dyrneslielva (Sagelva) i Vadheim.

Vadheim Brusfabrikk

- sjå Christian Vik - ein allsidig forretningsmann.

Vadheim Elektrochemiske Fabrikker

Ved sida av British Aluminium Company sitt aluminiumsverk i Stongfjorden, var Vadheim Electrochemiske Fabrikker den første kraftkrevjande industrien i Sogn og Fjordane då den starta i 1907.

Norsk Aluminium CO - NACO

I 1916 starta anleggsarbeidet på det som omskapte den avisidesliggande Høyangsfjorden til industribygda Høyanger. I 1919 starta produksjonen av aluminium.

Årdal og Sunndal Verk (ÅSV)

- sjå Norsk Aluminium CO - NACO

Hydro Aluminium Høyanger Metallverk (Hydro)

- sjå Norsk Aluminium CO - NACO

Produksjonsstart i C-hallen på Høyanger verk i april 1965, med høge herrar i hatt og frakk som tilskodarar. Foto frå Hydro-arkivet.

Produksjonsstart i C-hallen på Høyanger verk i april 1965, med høge herrar i hatt og frakk som tilskodarar. Foto frå Hydro-arkivet.

Hansen & Sønn Blikkenslagerverksted

vart starta på 1920-talet av Karl Hjalmar Hansen.

Elling Thingestad

starta bensinstasjon på Sæbøtangen i Høyanger tidleg på 1930-talet.

P. Rødahl

bensinstasjon - sjå Elling Thingestad.

Johannes Lien

frå Førde starta bilverkstad i Vadheim på 1930-talet.

Vadheim Servicesenter AS

– sjå Johannes Lien.

Gallefoss Bruk

- sjå Johannes Lien.

Vadheim Bensin og Service

- sjå Johannes Lien.

Ortnevik båtbyggeri

vart starta i 1940 av Hjalmar G. Hovland. Sjå Gjestgiveri og handel i Ortnevik.

Cellulosefabrikken VeTreFo i Vadheim fekk ei svært kortvarig historie. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Cellulosefabrikken VeTreFo i Vadheim fekk ei svært kortvarig historie. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

VeTreFo

i Vadheim vart starta i 1959 - sjå Vestlandske Treforedling A/S - VeTreFo.

Vadheim Næringspark

- sjå Vestlandske Treforedling A/S - VeTreFo.

Berentsen Tekstilservice

- sjå Vestlandske Treforedling A/S - VeTreFo.

Østerbø Maskin A/S

vart skipa i 1974 av Arne Olav Østerbø og er ei av dei store verksemdene på Høyanger sørside.

Arne Østerbø Reparasjonsverkstad

- sjå Østerbø Maskin A/S.

Slugfabrikken

i Høyanger vart starta i 1972 som ei erstatning for at oksydfabrikken vart lagd ned to år tidlegare.

Dei (førebels) siste felgane som vart produserte på Fundo, 12. februar 2009. Foto: Cosmin Cosma, NRK.

Dei (førebels) siste felgane som vart produserte på Fundo, 12. februar 2009. Foto: Cosmin Cosma, NRK.

Felgfabrikken Fundo

I 1972 kom bilfelgfabrikken Fundo til Høyanger. Dette var største satsinga på vidareforedling av aluminium i Sogn og Fjordane til då, og Fundo vart den nest største arbeidsplassen i Høyanger etter aluminiumsverket. I 2009 gjekk felgfabrikken konkurs, og produksjonen vart stansa.

Fundo Wheels

- sjå Felgfabrikken Fundo.

Fundamus

- sjå Felgfabrikken Fundo.

Saint Jean Industries

- sjå Felgfabrikken Fundo.

Torbjørn Lavik

starta bensinstasjon i Lavik i 1988 då han overtok Esso-stasjonen etter firma Ivar T. Kvammen.

Lavik Auto Senter AS

– sjå Torbjørn Lavik.

Nye Lavik Senter

– sjå Torbjørn Lavik.

Høyanger Bil AS har halde til i denne bygningen på Hjetland sidan 2000. Foto: Helge Nedberge.

Høyanger Bil AS har halde til i denne bygningen på Hjetland sidan 2000. Foto: Helge Nedberge.

Høyanger Bil AS

vart skipa i 1991 av brørne Helge Anders og Arne Idar Nedberge. Fram til 2000 var namnet Høyanger Bil og Karosseri. Verksemda har forhandla det koreanske bilmerket Kia sidan det vart etablert i Norge i 1994 og har i 2014 fem tilsette.

Høyanger Bil og Karosseri

- sjå Høyanger Bil AS.

Overflateteknikk AS

vart skipa i Høyanger i 2002 av dagleg leiar Jonny Litzheim med fleire.

SafeClean AS

- sjå Overflateteknikk AS.

Eras Metal AS

vart skipa i 2003 og starta frå nyttårskiftet 2003/2004 ein fabrikk for attvinning av sink frå stålproduksjon.

Energy Recycling AS

– sjå Eras Metal AS.

Scan Arc ASA

– sjå Eras Metal AS.

Pro Val Partners SA

– sjå Eras Metal AS.

Nyrstar

– sjå Eras Metal AS.

Vadheim Næringspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vadheim Næringspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vadheim Industrier AS

vart skipa i 2006 for å produsere eit spesielt stoff som skal suge opp væta i fiskekasser. Verksemda var leia av Knut Rødsæther, hadde fem tilsette og heldt til i Vadheim Næringspark der den tidlegare treforedlingsfabrikken VeTreFo låg. Vadheim Industrier gjekk konkurs i 2009.

Tape Invent AS

i Vadheim vart skipa i 2004 av Tor Arne Skeie, Odd Arne Larsen og Frank Lian.

A og J Bjordal

maskinentreprenørar vart starta i Bjordal i 2006 av Atle Bjordal og Jan Arild Bjordal. Dei hadde drive kvar for seg nokre år før dei slo seg saman til eitt selskap.

Tracksa AS

vart starta i Vadheim i 2007.

Carbontech

har planar om å byggje ein fabrikk i Høyanger.

Nordic Power Systems

skal byggje brenselcellefabrikk på Kyrkjebø.

Cool Flame Technologies

- sjå Nordic Power Systems.

Bilfinger Høyanger

er namnet på eit firma som leverer tenester til m.a. Hydro Høyanger Metallverk.

Polarlys AS

i Vadheim vart starta av Arvid Beinnes i 2012. Han tok til i eit hus på garden sin, men i september 2013 flytta dei til den gamle vegstasjonen i Vadheim. Verksemda produserer m.a. lysutstyr for livbåtar i Nordsjøen.

Arbeidarmonumentet i Høyanger. I bakgrunnen Industrimuseet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Arbeidarmonumentet i Høyanger. I bakgrunnen Industrimuseet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.05.2014