Hopp til innhold
X
Innhald

Industrihussuksessen på 1960-talet

Innvik Sellgren held til i eitt av dei kommunale industribygga som vart reiste på 1960-talet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Innvik Sellgren held til i eitt av dei kommunale industribygga som vart reiste på 1960-talet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Få kommunar fekk større suksess enn Stryn og Hornindal med bygging av kommunalt eigde industriutleigebygg, som var den store moteretninga i norsk distriktspolitikk på 1960-talet. Mykje av grunnen til at det gjekk så bra i Stryn var nok at kommunen satsa på knoppskyting frå sunnmørsindustrien og på framhjelp for lokale verksemder som trengde modernisering.

Etter at Distriktenes Utbyggingsfond vart skipa i 1961, engasjerte utkantkommunar seg sterkt i utbygging av småindustri. Stryn var den gongen ein storkummune som også omfatta Hornindal, og det låg nesten i korta at det vart satsa desentralisert: Frå 1965 bygde kommunen ut ei rad industriutleigebygg i Hornindal, Stryn sentrum og i Innvik. I Innvik berga det kommunale bygget ein skrantande Innvik Ullvarefabrikk frå nedlegging, og i Stryn og Hornindal lokka ein til seg avleggjarar frå sunnmørs-industrien. I Stryn galdt det m.a. tekstilbedrifta Humlen Industrier i Ålesund som på den tida hadde stor internasjonal suksess. Frå Nordfjordeid kom Sigmund Kjøsnes med idéar om sjølvlysande plastskilt, og etablerte fabrikken Fluor-Lux. Kva som skjedde i industriutleigebygga i Hornindal kan du lese om under Hornindal kommune.

Industriområdet på Tonningleirane i Stryn med m.a. Fluor-Lux. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Industriområdet på Tonningleirane i Stryn med m.a. Fluor-Lux. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Samarbeid med Sunnmøre

Stryn og Hornindal orienterte seg i denne perioden også økonomisk mot Sunnmøre der Sunnmøre Kreditbank i Ålesund var det økonomiske maktsenteret. Denne banken hadde på den tida ein dynamisk og visjonær leiar i Ola Skjaak Bræk som seinare vart industriminister i regjeringa til Lars Korvald. Sunnmøre Kreditbank ytte store lån til nye og eksisterande verksemder i Stryn - m.a. til dei store utbyggingane ved Hotel Alexandra i Loen, og Sunnmøre Kreditbank (Sunnmørsbanken) og oppretta bankfilial i Stryn.

I denne sterke vekstperioden for lokalindustrien på 1960-talet kom også bussfabrikken Vest- Karosseri i gang i Stryn, og bøndene bygde eige slakteri for indre Nordfjord i Olden, Nordfjord Kjøtindustri

Stryn Miljø- og Næringspark. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stryn Miljø- og Næringspark. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 03.03.2011