Hopp til innhold
X
Innhald

Overnattingsstader i Lærdal

Maristuen Høifjeldshotel vart bygt i 1888, men før det hadde det vore overnattingsstad i fleire hundre år på staden. Dette biletet er teke i 1937 Foto: Normann.

Maristuen Høifjeldshotel vart bygt i 1888, men før det hadde det vore overnattingsstad i fleire hundre år på staden. Dette biletet er teke i 1937 Foto: Normann.

Reiseliv er ei av dei store næringane i Lærdal. Kongevegen over Filefjell gjorde at fleire av skysstasjonane oppover dalen tidleg utvikla seg til turisthotell. I 2013 overrekte næringsminister Trond Giske Lærdal eit merke som prov på at kommunen er eit berekraftig reisemål.

Verksemdene er ordna etter oppstartsår:

Maristova frå salustofa til høgfjellshotell

Ingen av dei gamle hotella i Sogn og Fjordane har så lange tradisjonar i ferdafolks teneste som Maristuen Høifjeldshotel ved den gamle ferdslevegen over Filefjell.

Maristuen Høyfjellehotell

- sjå Maristova frå salustofa til høgfjellshotell.

Maristova Fjellhotel

- sjå Maristova frå salustofa til høgfjellshotell.

Maristuen Fjellferie AS

- sjå Maristova frå salustofa til høgfjellshotell.

Rikheim Gaard og Gjestgiveri

Den tidlegare adelsgarden Rikheim ved Ljsøne fekk kongeleg løyve til å drive gjestgiveri i 1825.

Breistølen fjellstove

Ivar Olsson Kirkevoll Berge (1803-1895) opna fjellstove og skysstasjon for reisande på Breistølen på Hemsedalsfjellet i 1842.

Lindstrøm Hotel på 1890-talet. Foto: K. Knudsen. © Billedsamlingen, UBB.

Lindstrøm Hotel på 1890-talet. Foto: K. Knudsen. © Billedsamlingen, UBB.

Lindstrøm Hotel

Lindstrøm Hotel på Lærdalsøyri er eitt av dei eldste og særprega hotellanlegga i Sogn og Fjordane, og med ei mangslunga, fargerik og dramatisk historie. - sjå Forretnings- og hotellfamilien Lindstrøm.

Bertelsens Hotell

vart starta på Lærdalsøyri i 1870 av bergensaren Anton Olai Bertelsen.

Husum Hotell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Husum Hotell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Husum Hotell

Husum Hotell er eitt av dei best bevarte hotellanlegga i landet frå slutten av 1800-talet.

Blaaflat Hotell

Blaaflat Hotell var tufta på den gamle skysstasjonen på Nedre Lysne.

Hegg Hotell

Hegg Hotell vart bygt av skysstasjonshaldar Jon Knutson Hæg på garden Hegg på 1880-talet.

Kvammes Hotel

Opphaveleg heitte dette hotellet i Øyragata på Lærdalsøyri «Lærdalsørens Hotell», og det vart bygt av Knut Anderson Fortun kring 1880.

Lærdalsørens Hotell

- sjå Kvammes Hotel.

Kvammes Pensjonat

- sjå Kvammes Hotel.

Annonse for turistskyssinga til Ivar Ødegaard. På fotoet i annonsa ser vi huset som faren, Dominikus Bjørkum, bygde for å ta imot reisande.

Annonse for turistskyssinga til Ivar Ødegaard. På fotoet i annonsa ser vi huset som faren, Dominikus Bjørkum, bygde for å ta imot reisande.

Overnatting og skyss på Øygarden

Dominikus Bjørkum bygde på slutten av 1880-talet to-etasjes hovudhus i sveitsarstil på garden sin Øygarden og satsa på å ta imot reisande. Sonen Ivar starta skyssfirma «Ivar Ødegaard & Co» på ruta Lærdal-Odnes-Gjøvik. Garden søkte om å verte skysstasjon på Ljøsne, men tapte i konkurranse med Blåflat Hotell.

Sanden Kafé og Pensjonat

Sanden Kafé og Pensjonat på Lærdalsøyri vart starta i 1897 av Ola Jensson Sanden.

J. J. Eris Pensjonat

vart starta på Lærdaløyri ca. i 1903 av Jens Eri. Pensjonatet heldt til i eit hus som vart bygd i 1840 av bakar Ingebrigt Ingebrigtsen. I 1903 kjøpte Sønneva Eri huset, og det var sonen Jens Eri som dreiv kafé og pensjonat i huset.

Kirkevolds Pensjonat & Kafé vart starta kring 1910 i det kvite huset. Den raude bygningen bak er tidlegare Kvammes Hotell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kirkevolds Pensjonat & Kafé vart starta kring 1910 i det kvite huset. Den raude bygningen bak er tidlegare Kvammes Hotell. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Kirkevold Pensjonat & Kafe

vart starta av Haakon O. Kirkevold (1882-1952) på Lærdalsøyri, truleg kring 1910. Dette heldt til i det som idag vert kalla Petter-Johannes-huset eller Kyrkjevollhuset. Kirkevold hadde også drosje, sjuketransport og postkøyring.

Kirkevolds Hotel

Kirkevolds Hotel vart bygt av Ola Håkonson Kirkevoll (1844-1923) like ved Borgund stavkyrkje i ca. 1916.

Borgunds Hotel

- sjå Kirkevolds Hotel.

Hans Eggum dreiv mellom anna med hesteskyss. Ukjend fotograf. Eigar: Lærdal lokalhistoriske arkiv.

Hans Eggum dreiv mellom anna med hesteskyss. Ukjend fotograf. Eigar: Lærdal lokalhistoriske arkiv.

Hytter og teltplass på Steinklepp

Hans Eggum bygde i 1929 utleigehytter og dreiv teltplass på Steinklepp i Borgund. Dette var ein av dei første campingplassane i heile landet.

Kristina Kvamme

på Øvre Kvamme i Borgund starta på 1930-talet eit lite pensjonat i eit kårhus på garden. Etter krigen starta sonen Håkon H. Kvamme og ektemaken Astrid med campingplass og utleigehytter som attåtnæring til gardsdrifta.

Kvigne Pensjonat

vart starta i 1945 på garden Kvigne som ligg eit stykke oppe i dalen frå Erdal ved fjellvegen over til Aurland.

Offerdal Hotell med gamlebygget til høgre. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Offerdal Hotell med gamlebygget til høgre. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Offerdal Hotell

på Lærdalsøyri vart starta som pensjonat i 1947 av Jens og Kirsti Offerdal.

Offerdal Pensjonat

- sjå Offerdal Hotell.

Grandane Hotel

- sjå Offerdal Hotell.

Eri gard og gjesteheim

på Nedre Eri vart starta i 1949 av Jens og Ragnhild Eri. Pensjonatet hadde 10 gjesterom, og selskapslokala kunne ta opp til 70 gjester. Pensjonatet vart lagt ned i 1974.

Lærdal Hotel. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal Hotel. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal Hotel

Kristian Nedberge starta møbelbutikk i 1945 og litt seinare eit pensjonat som i 1974 vart til Fjordstuen Hotell, seinare fekk det nament Lærdal Hotell.

Fjordstuen Hotell

- sjå Lærdal Hotel.

Olav T. Skårheim

starta i 1967 campingplass med utleigehytter på garden Bjøråker i Borgund. I åra fram til 1974 vart det bygt i alt 14 hytter, i tillegg til kiosk og felles sanitæranlegg.

Borlaug Turistheim og Vandrarheim

vart bygd av Sigrid og Olav Haugen i 1968.

Nettsida til Steinklepp Camping.

Nettsida til Steinklepp Camping.

Steinklepp Camping

med utleigehytter vart starta i 1970 av Arne Kvamme. I 2008 har campingplassen 15 utleigehytter og oppstillingsplass for 20 campingvogner.

John A. Vindedal

starta campingplass på garden Ytre Vindedal i 1970. John døydde i 1984, og enkja Aletta dreiv i campingplassen nokre år etter saman med med dottera Jorunn.

Borgund Hyttesenter og Camping. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Borgund Hyttesenter og Camping. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Borgund Hyttesenter og Camping

vart starta i 1975 av Olav H. Voldum. I 2006 overtok sonen Ole André Voldum drifta. Campingplassen har 10 hytter og kring 45 oppstillingsplassar for bubilar og campingvogner.

Vindedal Camping

vart starta i 1977 i Vindedal av Atle J. Vindedal. Han hadde då lagt ned gardsdrifta og bygde i staden fleire campinghytter på garden sin.

Olav og Ragnhild Tråve

starta i 1977 med utleigehytter på garden sin på Tråve i Borgund. Dei omreidde m.a. eldre hus på garden, og har til saman kring 60 overnattingsplassar.

Lærdal Ferie og Fritidspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal Ferie og Fritidspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Lærdal Ferie og Fritidspark A/S

på Lærdalsøyri vart opna i 1991 med Margunn Thue som ein av skiparane og dagleg leiar.

Eri Gardshus

gjestegard vart starta på Nedre Eri i 1993.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 16.06.2015