Hopp til innhold
X
Innhald

Selje Brannkasse

Gjensidige held til i Myrestand-bygget i Måløy. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Gjensidige held til i Myrestand-bygget i Måløy. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Selje Brannkasse vart skipa i 1895. Dette branntrygdelaget dreiv forsikring i heile dåverande Selje kommune, der Vågsøy var med. Også etter kommunedelinga i 1910 vart det Selje Brannkasse som var den viktigaste ”brannkassa” for Vågsøy. Tidleg på 1900-talet var elles Innvik Branntrygdelag aktive med å sikre seg kundar i ytre Nordfjord, m.a. på fastlandssida i noverande Vågsøy kommune. Ragnvald Fagerlid på Raudeberg var kasserar i laget frå 1899 til 1934. Då vart han avløyst som kasserar av sambygdingen Leif Iversen (sjå denne – Vågsøy kommune) som hadde kasserarvervet fram til 1964. Branntrygdelaget vart altså ikkje delt sjølv om Vågsøy-kommunane vart skilde ut frå Selje i 1910.

Laget hadde i 1953 over 1200 medlemer i Selje og Vågsøy som hadde teikna brannassuranse.

I 1964 vart Selje Brannkasse, Davik Brannkasse og Eid og Stårheim Branntrygdelag slegne saman til Ytre Nordfjord Branntrygdelag med Ragnar Hals som styrar for hovudkontoret i Måløy. Branntrygdelaget hadde eit visst samarbeid med sjøforsikringsselskapet Havtrygd (sjå dette), då Ragnar Hals også var forretningførar for Havtrygd frå 1968 til 1985.

I 1974 kjøpte branntrygdelaget det tidlegare ”Myrestrand-bygget” ved Gate 1 i Måløy sentrum der m.a. branntrygdelaget og Måløy Postkontor hadde kontora sine. Branntrygdelaget hadde også kontor på Nordfjordeid.

I 1986 gjekk Ytre Nordfjord Branntrygdelag inn i det nyskipa Gjensidige Sogn og Fjordane som sidan har vorte ein del av i Gjensidige-konsernet.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 25.01.2010