Hopp til innhold
X
Innhald

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: NRK

Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: NRK

Sparebanken Sogn og Fjordane har idag sitt hovudsete i Førde. Bankbygget frå 1991 set sterkt preg på sentrum. Sparebanken Sogn og Fjordane har opphavet sitt i ein av dei eldste sparebankane i fylket:

Førde Sparebank

I 1842 vart Førde Sparebank skipa som den andre i Sogn og Fjordane. Sogndal hadde fått sin året før. Banken heldt dei første 50 åra til i Tingstova i Sjøahola - den same tingstova som i 1857 var møteplass då fylkestinget vedtok å skipe Fylkesbaatane. Ny bankbygning stod ferdig ved Kyrkjevegen i 1902. Den husa også kommuneadministrasjon og telefonstasjon.

Gamlebanken i Kyrkjevegen, bygd i 1902. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Gamlebanken i Kyrkjevegen, bygd i 1902. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

I 1964 vart det gamle apoteket «Pontoppidan» ved Langebrua rive for å gje plass til nytt bankbygg, som i sin tur i 1990 vart rive for å gje plass til dagens bankbygg.

Sunnfjord Sparebank

I 1973 vart Sunnfjord Sparebank skipa ved at Førde slo seg saman med Askvoll, Vevring og Jølster. I 1974 vart Anders Sølvberg tilsett som adm. banksjef, ei stilling han hadde fram til 2001. Under hans leiing gjekk stadig fleire små sparebankar inn i Sunnfjord Sparebank. Med Sunnfjord Sparebank som tyngdepunkt, vart så Sparebanken Sogn og Fjordane skipa i 1988.

Førde Sparebank i 1967. Foto: Reiakvam.

Førde Sparebank i 1967. Foto: Reiakvam.

Sparebanken Sogn og Fjordane

hadde i 2006 ein forvaltningskapital på 18 milliardar kroner og hadde kring 240 tilsette. Arvid Andenæs overtok som administrerande banksjef etter Anders Sølvberg i 2001, og under hans leiing har Sparebanken Sogn og Fjordane m.a. stilt seg i spissen for å byggje opp eit fylkesbasert investeringsfond for næringslivet i Sogn og Fjordane.

Arvid Andenæs.

Arvid Andenæs.

Anders Sølvberg.

Anders Sølvberg.

Samanslåing i Flora-Bremanger

Etter krise i oppdrettsnæringa fekk Sparebanken Flora-Bremanger store tap og økonomiske vanskar og vart slegen saman med Sparebanken Sogn og Fjordane hausten 2003. Banken hadde i 2003 ein forvaltningskapital på 13 milliardar kroner.

Gjensidige Bank

I 2006 gjorde Sparebanken Sogn og Fjordane ein avtale med Gjensidige Holding om å skipe ein «nettbasert» bank i Førde: Gjensidige Bank.

Fjaler Sparebank inn

I 2010 gjekk Fjaler Sparebank inn i Sparebanken Sogn og Fjordane. Samstundes vart Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane oppretta. Dette vart til då den nest største forretningsstiftinga i landet med 1,8 milliardar kroner i eigenkapital. Dette vart overført frå grunnfondet i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Bankbygget til Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Bankbygget til Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Nesten fylkesdekkande

Sparebanken Sogn og Fjordane har i år 2010 38 ekspedisjonsstader i 21 kommunar i fylket (avdelingskontor/filialar i parentes):

 • Askvoll (Askvoll, Bulandet, Værlandet)
 • Balestrand (Balestrand)
 • Bremanger (Kalvåg, Bremanger, Svelgen)
 • Eid (Nordfjordeid)
 • Fjaler (Dale)
 • Flora (Florø, Eikefjord)
 • Førde (hovudkontor og filial på sentralsjukehuset)
 • Gaular (Sande, Bygstad, Viksdalen)
 • Gloppen (Sandane, Byrkjelo, Hyen)
 • Gulen (Eivindvik, Brekke, Byrknesøy)
 • Hornindal (Grodås)
 • Hyllestad (Leirvik)
 • Høyanger (Høyanger, Lavik, Bjordal)
 • Jølster (Skei, Vassenden)
 • Leikanger (Hermansverk)
 • Naustdal (Naustdal)
 • Sogndal (Sogndal)
 • Solund (Hardbakke)
 • Stryn (Stryn, Olden, Innvik)
 • Vik (Feios, Fresvik)
 • Vågsøy (Måløy)
 • Årdal (Øvre Årdal)
 • Avdelingskontoret i Viksdalen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

  Avdelingskontoret i Viksdalen. Foto: Ottar Starheim, NRK.

  I 2006 opna Sparebanken Sogn og Fjordane den første filialen sin utanfor fylket i Bergen. I 2007 tok Sparebanken Sogn og Fjordane over Sogn Eigedomskontor i Sogndal.

  Over til Bank i butikk

  Hausten 2009 la Sparebanken Sogn og Fjordane ned 16 filialar og la tenesta på desse stadene over til ”Bank i butikk”: Bygstad, Viksdalen, Bulandet, Byrknesøy, Brekke, Kalvåg, Eikefjord, Lavik, Bjordal, Vassenden, Byrkjelo, Hyen, Olden, Innvik, Fresvik og Feios.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til post(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 27.10.2010