Hopp til innhold
X
Innhald

Vestlandske Treforedling A/S - VeTreFo

Fabrikkbygningen etter VeTreFo i Vadheim. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Fabrikkbygningen etter VeTreFo i Vadheim. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vestlandske Treforedling A/S – VeTreFo - bygde i 1959 den første og hittil einaste tremassefabrikken på Vestlandet i Vadheim. Råstoffet skulle vere vestlandsk lauvskog. Men leveransane svikta, og fabrikken gjekk konkurs i 1971.

Vestlandske Treforedling A/S - VeTreFo - vart skipa av Vestlandske Skogeigarsamband i med sikte på å byggje ein tremassefabrikk som skulle utnytte lauvskogen på Vestlandet. Cellulosefabrikken vart bygd på Hovlandsøyra, og bygningen står der framleis.

Sviktande råstoffleveransar

Fabrikken dreiv i periodar med tre skift og hadde 40-50 tilsette. Mange av arbeidarane var tilflyttarar. Men leveransen av lauvskog frå Vestlandet svikta. For å halde hjula i gang måtte VeTreFo importere store mengder lauvskog frå Polen og Danmark, og gjekk med store tap. VeTreFo gjekk konkurs i 1971. Dei ledige arbeidarane tok seg arbeid på verket i Høyanger og ved skipsverftet i Leirvik.

Vadheim Næringspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vadheim Næringspark. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Oppdrett og næringspark

Fabrikkanlegget med djupvasskai stod ubrukt i mange år. Forretningsmannen Pedro Ytredal kjøpte anlegget i 1972. I 1980 starta dottera Werna Ytredal firmaet Pedrolaks som dreiv smoltoppdrett på tomta. Også dette gjekk konkurs i 1994, og kommunen overtok for å byggje ut ein såkalla næringspark på tomta; Vadheim Næringspark. –Sjå elles artikkelen: Forretningsfamilien Ytredal. I år 2001 etablerte det danske selskapet Berentsen Tekstilservice eit større vaskeri i dei gamle fabrikklokala i Vadheim. Seinare overtok Nor Tekstil (sjå BB Gruppen AS) med hovudkontor i Florø vaskeriet, som i 2014 hadde fire tilsette. Men i januar 2014 vart drifta mellombels stansa på grunn av stor nedgang i oppdragsmengda.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 17.01.2014